Kvartarna prevencija

KVARTARNA PREVENCIJA
Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2

Urednica doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med., specijalist pedijatrije
Izdavač Medicinska naklada

Iz recenzija:

Recenzenti

prof.dr.sc. Neven Pavlov,
dr. med. spec. pedijatrije uža specijalnost pedijatrijska alergologija i imunologija

 

prof. dr.sc. Ljerka Cvitanović Šojat,
dr. med. spec. pedijatrije uža specijalnost pedijatrijska neurologija

 

Recenzija za Priručnik 6. Tečaja Novi izazovi u pedijatriji – Kvartarna prevencija i Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji br. 2

Urednica: doc. dr. sc. Irena Bralić,

Izdavač: Medicinska naklada Zagreb 2020.

 

Osobita mi je čast i zadovoljstvo  što sam bila recenzent tekstova za sveučilišni Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja urednice doc. Irena Bralić, a ovaj Priručnik sa tekstovima in-extenso prati predavanja koja su se iznosila na Tečaju 1. kategorije trajne izobrazbe u Vodicama od 06. do 08. 03. 2020.

Tečaj se odvijao uz voditeljstvo doc. Irene Bralić. Pokrovitelji Tečaja su bili Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Zagrebu i Rijeci, kao i Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, a u organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Radi se o poslijediplomskom tečaju Novi izazovi u pedijatriji već 6. po redu, koji se tradicijonalno održavaju početkom proljeća svake godine, a svi ga mi koji liječimo i pratimo djecu željno očekujemo.

Na tečaju iznose predavanja predavači koji su eksperti u svojim područjima, a dolaze iz Hrvatske kao i iz inozemnih centara izvrsnosti. Slijedom navedenog, u izdanju izdavačke kuće Medicinska naklada iz Zagreba,  nastao je ovaj Priručnik Kvartarne prevencije i Racionalne dijagnostike i liječenja u pedijatriji – broj 2, jer se radi o nastavku tema i problematike koji su prvi put bili prikazani 2019. na 5. Tečaju Novih izazova u pedijatriji. Ovim naslovom i svim izabranim temama voditeljica tečaja i urednica Priručnika želi nama pedijatrima i onima koji će to biti,  kao i srodnim strukama predočiti sve novosti u dijagnostici, liječenju i praćenju naših pedijatrijskih bolesnika sa naglaskom na viziju racionalnosti u svhu dijeteta, obitelji i nas liječnika.

Ovaj Priručnik Racionalne dijagnostike i liječenja u pedijatriji broj 2 djelo je 33 autora i  koautora, koji su u njega pretočili svoje bogato kliničko i znanstveno iskustvo napisavši 26 poglavlja na 245 stranica, a pokrivena su mnoga područja pedijatrije.

Autor prvog poglavlja je voditeljica ovog Tečaja i urednica ovog Priručnika, koja je ujedno promotor i vizionar kvartarne prevencije u pedijatriji u nas što podrazumijeva “akciju identificiranja djece bolesnika u riziku od nepotrebnih medicinskih intervencija”, vezano uz neracionalnu dijagnostiku i nepotrebno liječenje koji dovode do jatrogenih komplikacija i nepotrebnih troškova.

Istaknuti su problemi kojima se danas bavi socijalna pedijatrija, a to su utjecaji sredine i nepovoljni događaji u djetinjstvu te autori obrađuju koncept salutogeneze tj. “zašto je nastalo zdravlje”.

Iznose se najnoviji stavovi i praktična iskustva racionalne dijagnostike i  liječenja, i to: akutnih i  recidivirajućih respiratornih infekcija i komplikacija kao i atopijskog marša, idiopatskog artritisa, nadalje u pedijatrijskoj kardiologiji, kod hipertenzije, kod bolesti štitnjače, kod  neepileptičkih i epileptičkih napadaja, kod poremećaja mišićnog tonusa, kod poteškoća hranjenja, kod podhranjene djece sa malignim bolestima, kod dermatološke kazuistike.

Posebna poglavlja obrađuju mogućnost suplementacije pothranjenog djeteta,  kao i upotrebu probiotika u kliničkoj praksi čiju sliku “zamućuju” prebiotici, simbiotici i postbiotici. Prikazan je postupnik racionalne dijagnostike i liječenja vrućica nepoznata podrijetla, postupnik zbrinjavanja šoka u izvanbolničkim uvjetima kao i mogućnost optimalne potpore terminalno bolesnom djetetu. Iznesen je osvrt na etičke dvojbe u liječenju neuromišićnih bolesti. Za svakodnevi rad je vrlo korisno pojašnjenje ljekarnika u vezi odsustva oblika i doza koje su prikladne u liječenju djece te mogućnost izrada magistralnog lijeka prilgođenog potrebama pojedinog djeteta.

Tekstovi pojedinih poglavlja nadopunjeni su grafikonima, tablicama, fotografijama, primjerima iz prakse koji su posebno istaknuti (bronhoopstrukcija, oblik lijeka), postupnicima (bolesti štitnjače, dijete s malignom bolesti) gdje posebno treba istaknuti vrlo pregledne postupnike u poglavlju o šoku. Svako poglavlje završava sa “Ključnim porukama” koje su posebno uokvirene i istaknute.

Nakon svakog poglavlja navodi se recentna i nadasve korisna literatura.

Ovaj priručnik 6.  Tečaja Novih izazova u pedijatriji namjenjen je svima koji se bave djecom što uključuje pedijatre, buduće pedijatre i nadasve sve suradne struke, a biti će nit vodilja i oslonac u rješavanju dvojbi u kliničkoj praksi te vrlo koristan u našoj edukaciji.

Ovaj 6. Priručnik nadovezuje se na prijašnjih pet priručnika, a sa nestpljenjem očekujemo i slijedeće Tečajeve i Priručnike. Na kraju iskazujem moje osobne čestitke osnivačici ovih Tečajeva i urednici Priručnika doc. Ireni Bralić na velikoj stručnosti, zanosu, predanom radu, trudu i zalaganju da bi ovaj 6. NiP kao i prijašnji NiP-ovi bili tako uspješni, što joj iskreno želim i u budućnosti.

 

prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat, dr. med.

specijalist pedijatrije uža specijalnost pedijatrijska neurologija

Tekst je iznesen na primociji Priručnika 6. Tečaja Novi izazovi u pedijatriji – Kvartarna prevencija i Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji br. 2 u Vodicama nadnevka 06. 03. 2020.