NIP Biblioteka

TRANZICIJSKA MEDICINA Irena Bralić i suradnici

PREVENCIJA BOLESTI U DJEČJOJ DOBI

KVARTARNA PREVENCIJA, Racionalna dijagnostika i liječenje u pedijatriji 2

RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE U PEDIJATRIJI

CIJEPLJENJE I CJEPIVA

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 7. GODINU ZAREDOM DODIJELJUJE MAKSIMALAN BROJ BODOVA

SUDIONICIMA 15 BODOVA
PREDAVAČIMA 20 BODOVA

Skup će biti bodovan i prema Pravilniku Hrvatske ljekarničke komore