Lokalni organizacijski odbor

dr. Alida Čelić

mr. sc. dr. Željko Dubovečak

dr. Emalija Gović Čupić

dr. Klara Čogelja

dr. Nevenka Krvavica

dr. Ante Pelajić

dr. Lori Umek

dr. Jerko Vučak

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 7. GODINU ZAREDOM DODIJELJUJE MAKSIMALAN BROJ BODOVA

SUDIONICIMA 15 BODOVA
PREDAVAČIMA 20 BODOVA

Skup će biti bodovan i prema Pravilniku Hrvatske ljekarničke komore