Alenka Gagro

Doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med.
Specijalist pedijatar, uža specijalnost: pedijatrijska alergologija i klinička imunologija

Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju, Klinika za pedijatriju , Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb, Republika Hrvatska

Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

    Diplomirala 1989. g., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 1994. g. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavanja u inozemstvu: Laboratory for Cell Biology and Histology, Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska, 1994; Department of Immunology, Medical School, University of Birmingham, Velika Britanija, 1998-1999. te tri mjeseca 2000., 2001. i 2003. g. Radno iskustvo: Klinika za infektivne bolesti “Dr. F. Mihaljević”, Zagreb, 1989-1991; Imunološki zavod, 1991-1998, te 1999-2008; Department of Immunology, Medical School, University of Birmingham, Velika Britanija, 1998-1999.; Klinika za dječje bolesti Zagreb, 2009-. Znanstveno zvanje: znanstveni savjetnik za temeljne i kliničke medicinske znanosti, naslovni docent na katedri za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 2009. Područje interesa: imunodeficijencije; autoimunosne, autoinflamatorne i alergijske bolesti u djece. Glavni istraživač na 4 međunarodna projekta i 5 domaćih projekata (MZOŠ). Koautor u 5 knjiga. Broj radova 68 (43 CC/SCIE/SSCI, 17 Scopus, 8 u ostalim bazama podataka), održala 30 pozvanih predavanja.