Arijana Meštrović

Doc. dr.sc. Arijana Meštrović, mag.pharm., Pharma Expert

Doc. Arijana Meštrović, doktorica znanosti, magistra farmacije s dugogodišnjim iskustvom ljekarničke prakse i edukacije. Kroz agenciju za edukaciju i savjetovanje Pharma Expert, surađuje s ljekarničkim ustanovama u regiji, te je aktivno je uključena u rad međunarodnih profesionalnih institucija. Dopredsjednica je Akademske sekcije Međunarodne farmaceutske Federacije i globalni je lider za razvoj kompetencija u farmaciji, te ekspert Svjetske zdravstvene organizacije za ljekarničku skrb. Član međunarodnog Savjeta za akreditaciju edukacijskih programa u farmaciji (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE). Certificirani je trener za komunikacijske, prodajne i prezentacijske vještine. Koautorica je globalnog okvira za osiguranje kvalitete u farmaceutskom obrazovanju, osnivačica Ljetne škole za magistre farmacije u Hrvatskoj, docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Near East University na Cipru. Pozvani je predavač i voditelj međunarodnih projekata u više od 40 zemalja širom svijeta, od kojih se ističe SMART Pharmacist: Learn Today-Apply Tomorrow koji je u okviru suradnje sa ACPE implementirala u 17 zemalja širom svijeta.