Bernard Kaić

prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med.,
specijalist epidemiologije

voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb

Rođen je 1965. u Bjelovaru. Osnovnu, srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1990. na Sveučilištu u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu. Specijalizaciju iz epidemiologije završio je 1998. Magistrirao je 1998. na matičnom fakultetu s temom Praćenje enterovirusa u okolišu kao mjerilo uspješnosti eradikacije poliomijelitisa u Hrvatskoj. Objavio je, kao prvi autor ili suautor, preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova u recenziranim časopisima, od kojih je većina vezana uz cijepljenje. Član je Hrvatskog liječničkog zbora i potpredsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a. Član je savjetodavnog tijela za cijepljenje Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC Vaccine Advisory Group – EVAG). Voditelj je Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb