Blaženka Kljaić Bukvić

Doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić, dr. med.
specijalistica pedijatrije, uža specijalnost alergologija i klinička imunologija

Odjel za pedijatriju, OB „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

    Diplomirala 1999. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se zapošljava u Općoj bolnici „Dr Josip Benčević“, Slavonski Brod u kojoj nastavlja svoj rad pri Odjelu za pedijatriju. Od 2000. do 2005. godine na specijalističkom usavršavanju iz pedijatrije u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, tijekom kojeg pohađa specijalistički poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije. 2012. godine završava usavršavanje iz uže specijalnosti alergologija i klinička imunologija. 2013. obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja genetike astme dječje dobi. Sudjelovala u projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod nazivom Nasljeđe i okolina u patofiziologiji astme. Od 2005. godine sudjeluje u radu Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Osijeku, a od 2018. je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uže područje rada su nasljeđe i okolina u astmi, epidemiologa astme, alergija na hranu, virusne infekcije u astmi. Pozvani predavač na skupovima Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju i Sekcije za alergologije i kliničku imunologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala u radu više domaćih i europskih skupova. Članica je više stručnih alergološko-imunoloških društava u Hrvatskoj i Europi u čijem radu aktivno sudjeluje.