Boris Filipović-Grčić

Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić

Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, subspecijalist neonatologije, radi u Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju KBC Zagreb. Profesor je pedijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U jednom je mandatu bio predstojnik Klinike za pedijatriju KBC Zagreb. Objavio je oko 80 znanstvenih i stručnih radova. Osnivač je i predsjednik Sekcije za neonatologiju Hrvatskog pedijatrijskog društva. Bio je predsjednik Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a. Član je upravnog odbora Unije europskih neonatalnih i perinatalnih društava, član je Znanstveno-edukacijskog odbora Europskog vijeća za reanimaciju. Član je znanstvenih odbora međunarodnih kongresa. Voditelj je tečajeva stalnog medicinskog usavršavanja Neonatologija i tečajeva reanimacije novorođenčadi Europskog vijeća za reanimaciju.