Branka Polić

Doc. prim. dr. sc. Branka Polić
Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

specijalist pedijatrije, specijalist iz uže specijalizacije pedijatrijske hitne i intenzivne medicine, KBC Split, Kinika za dječje bolesti, Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Split, Hrvatska

    Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. Magistrirala 2010., doktorirala na MF Sveučilišta u Splitu 2016. Primarijat 2011. Edukacije: iz pedijatrijske intenzivne medicine u UKC Ljubljana; više tečajeva trajnog usavršavanja I kategorije. Asistent na MF u Splitu, Katedre: Pedijatrija, Kliničke vještine, Kliničke rotacije: Hitna stanja u medicini. Engleski studij: Pediatrics, Clinical skills I, II. Predavač na Studiju sestrinstva i primaljstva, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija u Splitu, predmet Pedijatrija i Anesteziologija. Predavač na poslijediplomskom studiju „Klinička medicina utemeljena na dokazima”. Predavač na tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem: APLS (Hrvatska, Slovenija); Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju. Sudjelovanje u 5 istraživanja (4 međunarodna). Objavljeno: pet pogavlja u udžbenicima, 13 radova u CC časopisima, 7 u SCI, 17 u ostalim časopisima, kongresnih priopćenja 68 (u stranim časopisima 9).