Darija Vranešić Bender

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Viši znanstveni suradnik, zaposlena je kao nutricionistkinja u multidisciplinarnom nutritivnom timu Odjela za kliničku prehranu KBC- a Zagreb

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist, viši znanstveni suradnik, završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, smjer biokemijsko inženjerstvo. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je u prosincu 2005. godine na području biotehničkih znanosti. U naslovno zvanje izvanredne profesorice izabrana je u listopadu 2018. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu u znanstvenom polju nutricionizam, područje dijetoterapija.
Zaposlena kao nutricionistkinja na KBC-u Zagreb na Odjelu za kliničku prehranu i vodi konzultantsku tvrtku Vitaminoteka. Predaje na Medicinskom i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Autorica je i koautorica više publiciranih znanstvenih radova i poglavlja u knjigama, udžbenicima i priručnicima. Sudjelovala je u organizaciji niza stručnih i znanstvenih kongresa, konferencija, radionica i tečajeva. Koordinatorica je i voditeljica nekoliko javnozdravstvenih projekata usmjerenih na edukaciju o pravilnoj prehrani. Sudjelovala je kao stručna suradnica na više znanstveno-istraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu. Dopredsjednica je Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, dopredsjednica Hrvatskog društva za kliničku prehranu Hrvatskog liječničkog zbora i članica vijeća Europskog društva za kliničku prehranu (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition – ESPEN).