Donatella Verbanac

Donatella Verbanac

Izvanredna profesorica, doktorica biokemijskih znanosti, znanstvena savjetnica zaposlena na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet (FBF)

Diplomirala Medicinsku biokemiju na FBF-u, magistrirala na PMF-u, a 1993. doktorirala iz područja biokemijskih znanosti. Nakon pripravničkog staža, zapošljava se u Rijeci na Medicinskom fakultetu kao asistentica i na istoj ustanovi postaje docentica. Boravila je nekoliko godina u poznatim inozemnim centrima na doktorskom i poslije doktorskom usavršavanju. Od 1998. – 2008. radila je u farmaceutskom sektoru (PLIVA i GSK) u istraživanju i razvoju. Od 2009. do 2018. radi na zagrebačkom Medicinskom fakultetu u Centru za translacijska i klinička istraživanja, a potom se u rujnu 2018. zapošljava na FBF-u. Autorica je više knjiga, poglavlja, udžbenika, znanstvenih i stručnih radova iz područja istraživanja lijekova, translacijskih istraživanja i biokemije, te više stotina popularnih članaka iz područja dijetetike. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u nastavi, predavanjima, pisanju, prijavi i vođenju istraživačkih i stručnih projekata. Stalni je recenzent za nacionalne i međunarodne institucije.