Igor Prpić

prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.
Specijalista pedijatarije

Uža specijalizacija iz neuropedijatarije i iz neonatologije
KBC Rijeka i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Klinika za pedijatriju, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju, Rijeka, Hrvatska

Rođen u Rijeci, 20. listopada 1962. g. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci diplomirao 1987. g., magistarski rad obranio 1992. g., a doktorsku disertaciju 1998. g. Završio tri poslijediplomska sveučilišna studija (Opća klinička patofiziologija, Medicina razvojne dobi i Management u zdravstvu). Redoviti je profesora u trajnom zvanju od 2014. godine. Član Hrvatske akademije medicinskih znanosti od 2016. g. U KBC Rijeka zaposlen je od 1992 g. a na Medicinskom fakultetu od 2002. g. Specijalista pedijatrije je od 1997. g. uži specijalista neonatologija od 2007. g., dok drugu užu specijalizaciju iz područja neuropedijatrije stječe 2009. g. Obnašao je dužnost Pročelnik Odjela za neonatologiju Klinike za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, predstojnik je Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, a trenutno je pročelnika Zavoda za dječju neurologiju i dječju psihijatriju Klinike za Pedijatriju KBC-a Rijeka i voditelj je „Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti dječje dobi“. U dva mandata obnašao dužnost Prodekana za poslovne odnose Medicinskog fakulteta u Rijeci. Voditelj je više znanstvenih projekata, nacionalnih i međunarodnih, recenzent priznatih međunarodnih i domaćih časopisa, član uredništva znanstvenih časopisa. Objavio je više od 100 stručno-znanstvenih radova u citiranoj literaturi i aktivno sudjelovao na više međunarodnih i domaćih kongresa (preko 300 kongresnih priopćenja), te održao niz pozvanih predavanja. Uže područje interesa mu je epileptologija i neonatalna/razvojna neurologija te utjecaj prenatalne izloženosti okolišnim čimbenicima na razvoj središnjeg živčanog sustava. Član je više znanstvenih-stručnih domaćih i/ili međunarodnih društava od kojih u ponekima sudjelujem u izvršnim funkcijama. Za svoje djelatnosti u više je navrata primio priznanja i nagrade.