Inge Vlašić-Cicvarić

Doc. dr. sc. Inge Vlašić – Cicvarić

Klinički psiholog, Zavod za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju, Jedinica za psihologiju dječje dobi, KBC RIJEKA; naslovni docent; Katedra za pedijatriju, MF sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Inge Vlašić – Cicvarić klinički je psiholog s preko 30 godina iskustva u području pedijatrijske psihologije te dječje neuropsihologije. Specijalizirala je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s temom Rizični i zaštitni čimbenici u psihološkoj prilagodbi djece oboljele od epilepsije.
Koristi prilike od predavanja studentima (MF, FZS, FF – studij psihologije) do kongresa i simpozija te javnih predavanja i nastupa u medijima da uputi na važnost bavljenja psihosocijalnim aspektima kroničnih bolesti u djetinjstvu. Ustrajna je zagovornica holističkog pristupa u liječenju djece i isticanja uloge pedijatrijske psihologije kao pedijatriji suradne struke.
Od početka pandemije kontinuirano uključena u volontiranje na telefonu za psihološko savjetovanje HPK. Vrlo je društvena i u deprivaciji socijalnih aktivnosti poput zabavnih okupljanja, Brige turinira, pilatesa, izleta, putovanja… prihvaća i previše mahom volonterskih poslovnih obaveza.