Irena Bralić

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med., specijalist pedijatrije
viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu,
stalno zaposlena u Specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji u Trogiru.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 1985., magistrirala 1999., 2008. doktor medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, grana pedijatrija, primarijat 2008. Sudjeluje na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i na Zdravstvenim studijima Sveučilišta u Splitu, te na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Područje užeg stručnog interesa preventivni programi u pedijatriji, rast i razvoj, pretilost. Koautor i stručni urednik najboljeg nastavnog štiva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2018/2019. „Tranzicijska medicina“, koautor i stručni urednik sveučilišnih udžbenika «Prevencija bolesti u dječjoj dobi», sveučilišnog priručnika «Cijepljenja i cijepiva» . Autor 12 poglavlja u udžbenicima iz pedijatrije, 23 u recenziranim pedijatrijskim priručnicima. Publicira u indeksiranim domaćim i stranim časopisima, pozvani predavač na brojim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i svijetu. Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske «Sekularne promjene dobi menarche i pojava pretilosti tijekom puberteta» (2008.-2011.). Voditelj tečajeva 1. kategorije trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa «Novi izazovi u pedijatriji». Nositelj izbornog predmeta na studiju medicine i dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu „Izazovi preventivne medicine-lica i naličja cijepljenja“. Član European Society for Social Pediatrics, Coalition for Life-Course Immunisation (2018-), član Upravnog odbora Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju (2013. -2017.), član Upravnog odbora i rizničarka Hrvatskog pedijatrijskog društva (2017.- 2021.), Predsjednica Ogranka Split Hrvatskog pedijatrijskog društva (2013.-2017.), član Povjerenstva za znanost HPD-a (2013.-2021.), član radne skupine Ministarstva zdravstva specijalističkog usavršavanja iz pedijatrije (2019. -2023).