Irena Ivković-Jureković

doc. dr. sc. Irena Ivković-Jureković, prim. dr. med.
Specijalist pedijatrije, uži specijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za pedijatriju, Zagreb, Hrvatska
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je završila poslijediplomski studij iz Alergologije i kliničke imunologije i kliničke pedijatrije. Položila specijalistički ispit iz Pedijatrije te ispit iz uže specijalizacije Pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije. Stekla naziv primarijus, akademski stupanj magistra znanosti i doktora znanosti. Ima znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te znanstveno – nastavno zvanje docenta. Znanstveno i stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu (Njemačka, Austrija, Velika Britanija), objavila je niz znanstvenih i stručnih radova zastupljenih u bazama Current Contents, Science Citation Index, PubMed, Scopus i EMBASE te sudjelovala kao autor poglavlja u stručnim i nastavnim knjigama. Aktivni je istraživač je u projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te Hrvatske naklade za znanost. Područja posebnog znanstvenog interesa su pedijatrijska alergologija i klinička imunologija, posebice alergijske bolesti dišnog sustava, probavnog sustava i kože u djece, specifična imunoterapija alergenima, genetički markeri u alergijskim bolestima, imunodeficijencije, autoimunosne bolesti i vakcinologija. Sudjelovala je u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, članica je više domaćih i inozemnih stručnih društava, također je članica Upravnog odbora više stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, te tajnica Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju. Dobila je Povelju Hrvatskog liječničkog zbora. Održala je preko pedeset pozvanih znanstvenih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima te je aktivno sudjelovala kao predavač na više od sto znanstvenih skupova i 1 kongresa u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje kao predavač u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Kao predavač je sudjelovala na nizu Poslijediplomskih tečajeva I kategorije i škola. Mentor je specijalizantima iz Pedijatrije te specijalizantima uže specijalizacije iz Pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije i ispitivač na subspecijalističkom ispitu iz Pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije pri Ministarstvu zdravstva RH. Recenzent je je u više domaćih i inozemnih časopisa.