Iva Mihatov Štefanović

doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med.

Iva Mihatov Štefanović rođena je u Zagrebu 1971. gdje je završila osnovnu školu i Obrazovni centar za jezike. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1990. godine. Tijekom studija radila je kao demonstrator na Katedri za histologiju i embriologiju, Katedri za patofiziologija, Katedri za biokemija te u Kabinetu vještina. U studentskoj razmjeni provela je mjesec dana na Odjelu za pedijatrijsku kardiologiju u Universitäts-Kinderklinik Hamburg-Eppendorf u Hamburgu, te mjesec dana na Odjelu za pedijatrijsku kardiologiju u Texas Children’s Hospital u Houstonu. Dobitnica je Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 1995/1996. Diplomirala je 28.6.1996. s prosječnom ocjenom 4,61. Stručni ispit položila je 1997. godine. Položila je USMLE (United States Medical Licensing Examination) 1997. u Budimpešti. Nakon završetka staža radila je u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć, u Domu zdravlja Centar i farmaceutskoj tvrtki Belupo. Započela je specijalizaciju iz pedijatrije 2000. na Klinici za pedijatriju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice i položila specijalistički ispit 2005., a subspecijalistički ispit iz pedijatrijske pulmologije 2010. godine. Radi na Zavodu za pulmologiju, alergologiju, endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Znanstveni magistarski rad pod naslovom Utjecaj inhalacijskog kortikosteroida flutikazon propionata na rast djece s astmom obranila je 2006. , a doktorski rad pod naslovom Fenotipovi astme dječje dobi i kontrola bolesti u različitim dobnim skupinama 2014. godine. Završila je tečaj Advanced Pediatric Life Support 2005. u Splitu, a tečaj za instruktore naprednog oživljavanja djece (Generic Instructor Course) u St Mery’s Hospital u Londonu 2006. Završila je tečaj pedijatrijske bronhoskopije u organizaciji Europskog respiratornog društva (ERS) 2009. u Parizu i tečaj ultrazvuka pluća u organizaciji Britanskog torakalnog društva 2018. U Oxfordu. Aktivni je sudionik stručnih kongresa i član stručnih društava. Od 2007. radi kao asistent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2009. je predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Kolegij iz pedijatrije, od 2010. predavač na Poslijediplomskom stručnom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice, a od 2015. predavač na Poslijediplomskom stručnom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za pedijatriju KBC Zagreb. Predsjednica je Ogranka Zagreb Hrvatskog pedijatrijskog društva i potpredsjednica Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju.