Ivana Pavić Šimetin

dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, prim.dr.med.,
specijalist školske medicine

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb
v.d. zamjenice ravnatelja i voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Obrazovanje:
2020. – Priznat naziv primarius
2013. – Znanstveno zvanje znanstveni suradnik (26. ožujka 2013.), Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu
2005.-10. Doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“; doktor znanosti u
znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Javno zdravstvo i
zdravstvena zaštita, znanstvena grana Javno zdravstvo: 28.07.2011. obranjena disertacija
pod naslovom „Samoprocjena zdravlja učenika i socioekonomsko okruženje“
2000.-05. Specijalizacija iz školske medicine (Specijalistički ispit iz školske medicine položen
07.02.2005.)
1991.-97. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Novije izabrane stručne aktivnosti:
2020. – Nagrada FDI Smile Award 2020 Svjetske udruge dentalne medicine (FDI World
Dental Federation) za Pilot-projekt Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama
2020. – Radna skupina za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i
akademske godine 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja, koordinator
2020. – Radna skupina za izradu standarda zanimanja Stručni komunikacijski posrednik
Ministarstva znanosti i obrazovanja, član
2020. – Radna skupina za doradu standarda zanimanja Pomoćnik u nastavi Ministarstva
znanosti i obrazovanja, član
2020. – Referenata radna skupina za izradu Situacijske analize djeca i adolescenata u Hrvatskoj
UNICEF-a, član u ime Ministarstva zdravstva
2019. – Radna skupina Vijeća Europske unije za javno zdravstvo, član stručnog tima
2019. – Radna skupina Vijeća Europske unije na visokoj razini za javno zdravstvo, član stručnog
tima