Ivo Ivić

izv.prof. dr. sc. Ivo Ivić, dr.med.,
specijalist infektologije i specijalist pedijatrijske infektologije

Klinički bolnički centar Split
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Predstojnik je Klinike za infektologiju, Kliničkog bolničkog centra Split, pročelnik Katedre za infektologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predavač na studiju medicine, medicine na engleskom, dentalne medicine, na stručnom poslijediplomskom i na doktorskom studiju. Član je Hrvatskog liječničkog zbora., Hrvatskog društva za infektivne bolesti., European society for clinical microbilogy and infectious diseases. .Publicirao je u brojnim domaćim i stranim časopisima, autor je više poglavlja u udžbenicima , urednik i prevoditelj hrvatskog izdanja „Infektivne bolesti- kratki klinički tečaj. Drugo američko/prvo hrvatsko izdanje“, recenzent. Kontinuirano surađuje u provođenju znanstveno istraživačkog projekta “Detekcija i karakterizacija uzročnika bakterijskih meningitisa i pneumonija.“, suradnik na projektu “Kronični hepatitis C- terapija interferonom i HLA-A, B, C sustav, “The burden of acute rotavirus gastroenteritis in Croatian children- a multicenter prospective study on clinical characteristics and molecular epidemiology.