Jelena Roganović

prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.
specijalistica pedijatrije, uža specijalizacija iz pedijatrijske hematologije i onkologije

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za pedijatriju
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Dr Roganović je predstojnica Klinike za pedijatriju KBC Rijeka i pročelnica Zavoda za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku, redoviti profesor u trajnom zvanju i pročelnica Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Stručno se usavršavala u Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Publicirala je više od 350 znanstvenih i stručnih radova i priopćenja te desetak poglavlja u sveučilišnim udžbenicima. Recenzent je nekoliko udžbenika, pedesetak domaćih i inozemnih časopisa te član Uredničkog odbora u 12 indeksiranih časopisa. Pozvani je predavač i organizator/suorganizator brojnih domaćih i inozemnih skupova. Član je niza domaćih (predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva – Ogranak Rijeka) i inozemnih stručnih društava, s najistaknutijim ulogama u Europskom društvu pedijatrijskih onkologa (SIOPE), ExPERT (European Cooperative Study Group for Pediatric Rare Tumors), PanCare (Pan-European network for survivors after childhood and Adolescent Cancer) i I-BFM-SG (International BFM Study Group). Aktivno sudjeluje u nekoliko europskih projekata. Dobitnica je više istaknutih nagrada, među kojima Godišnje nagrade Grada Rijeke i Zaklade Sveučilišta u Rijeci.