Jelena Roganović

prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med.
pedijatar, subspecijalist pedijatrijske hematologije i onkologije

Klinički bolnički centar Rijeka, Zavod za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku, Rijeka, Hrvatska
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Prof Roganović vrši dužnost predstojnice Klinike za pedijatriju KBC Rijeka, pročelnica je Zavoda za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku te redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Stručno se usavršavala u Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Publicirala je više od 350 znanstvenih i stručnih radova i priopćenja te desetak poglavlja u sveučilišnim udžbenicima. Recenzent je nekoliko udžbenika, pedesetak domaćih i inozemnih časopisa te član Uredničkog odbora u 12 indeksiranih časopisa. Pozvani je predavač i organizator/suorganizator brojnih domaćih i inozemnih skupova. Član je niza domaćih (predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva – Ogranak Rijeka) i inozemnih stručnih društava, s najistaknutijom ulogom u Europskom društvu pedijatrijskih onkologa (SIOPE), PanCare i I-BFM. Aktivno sudjeluje u nekoliko europskih projekata. Dobitnica je više istaknutih nagrada, među kojima Godišnje nagrade Grada Rijeke i Zaklade Sveučilišta u Rijeci.