Joško Markić

doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Specijalist pedijatrije, uži specijalist intenzivne medicine, uži specijalist pedijatrijske hitne medicine

KBC Split, Klinika za dječje bolesti, Zavod za intenzivnu pedijatriju, Spinčićeva 1, Split
Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, Šoltanska 2, Split

Doc. Markić je zaposlen u KBC Split i na Medicinskom fakultetu u Splitu. Zamjenik je pročelnika Katedre za pedijatriju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu je magistrirao 2004., a 2013. doktorirao. Sudjelovao je na više od 50 raznih kongresa i tečajeva u zemlji i inozemstvu. Više mjeseci se educirao u Austriji i SAD iz područja pedijatrijske i neonatalne intenzivne medicine. Kao autor ili koautor je objavio 40-tak stručnih i znanstvenih radova, od kojih je 32 indeksirano u CC/SCI. Područje interesa je intenzivna medicina, upalni biomarkeri i uloga vitamina D. Koautor je 15 poglavlja u knjigama. Doc. Markić je aktivno sudjelovao u više znanstvenih projekata, uključujući HORIZONT 2020 projekt popularizacije znanosti. Predsjednik je Ogranka Split i član Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva, zamjenik predsjednice Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Hrvatske liječničke komore te vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita.