Jurica Vuković

prof. dr. sc. Jurica Vuković
doktor medicine, pedijatar, pedijatrijski gastroenterolog

Klinika za pedijatriju MF i KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

PDS Klinička pedijatrija, MF, Sveučilište u Zagrebu;
PDS Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i metabolizam, MF, Sveučilište u Zagrebu
Europska ljetna škola iz pedijatrijske endokrinologije, otok Foehr, Njemačka
Poslijediplomski program iz imunologije i endokrinologije, Sveučilište Erasmus,Rotterdam, NizozemStipendist francuske vlade usavršavanje iz pedijatrijske hepatologije, Hopital Bicetre, Pariz, Francus
Studijski boravak na odjelu za transplantacijsku kirurgiju Childrens Hospital of Pittsburgh, USA
Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu Klinike za pedijatriju MF i KBC
Predstojnik Klinike za pedijatriju MF i KBC Zagreb
Voditelj tima za transplantaciju jetre u djece MZ RH
Auditor Eurotransplanta za visokourgentne transplantacije jetre
Doktor znanosti, znanstveni savjetnik, redoviti profesor MF Sveučilišta u Zagrebu
Pročelnik Katedre za pedijatriju MF Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj kolegija Pedijatrijska gastroenterologija na PDS Pedijatrija MF Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj granskog predmeta Transplantacija jetre u djece doktorskog
poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo MF, Sveučilište u Zagrebu