Krunoslav Capak

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.
specijalist epidemiologije
subspecijalist zdravstvene ekologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Doc. dr. sc. Krunoslav Capak rođen je u Zagrebu 1962. godine, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Nakon obavljanja obveznog staža 1989. godine zapošljava se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Godine 2016. godine izabran je za ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Od 2000. godine je asistent, a od 2012. docent na katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Također sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu u Rijeci i u Zagrebu, te na Pravnom fakultetu u Splitu. Predsjednik je Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju i član Društva za epidemiologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Od 2010. do 2013. godine bio je član Stalnog odbora Regionalnog odbora Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, a od 2011. do 2013. godine bio je predsjedavajući u European Environment and Health Task Force i član odbora European Environment and Health Ministerial Board. Godine 2016. godine izabran je za člana Akademije medicinskih znanosti. Objavio je preko 140 znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama te nekoliko skripte za studente medicine. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata 1990.1991., redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, te redom Hrvatskog trolista.