Ljerka Cvitanović-Šojat

Prof. prim. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat, dr. med., pedijatar, neuropedijatar

Diplomirala na Medicinskom fakultetu (MEF) Sveučilišta u Zagrebu 1972. Specijalizirala pedijatriju u Institutu za zaštitu majke i djeteta u Zagrebu, pohađala u šk. g. 1973/74. poslijediplomski studij “Zaštita majke i djeteta”, naslov magistar znanosti stekla 1977., a specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1978. Od 1978. pa do umirovljenja 2013. zaposlena na Klinici za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. U šk. g. 1981/82. pohađala poslijediplomski studij iz neurologije na MEF Sveučilišta u Zagrebu. Naslov “Primarius” stekla 1988. Naslov doktora znanosti stekla 1998., a naslov subspecijaliste pedijatrijske neurologije stekla 2001. Od 1989. voditeljica Neuropedijatrijskog odsjeka, zatim Odjela za epileptologiju i kliničku neurofiziologiju. Od 2007. voditeljica Odjela te zatim Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju, poremećaje prehrane, neurologiju s epileptologijom i hematologijom, a kroz 4 g. zamjenica predstojnika Klinike za pedijatriju. Izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice dobiven od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2004., a znanstveno nastavno zvanje znanstveni savjetnik potvrđeno 2013. Kumulativni rad na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za pedijatriju započeo od 2006. i traje do kraja šk. g. 2012/13. U vrijeme umirovljenja predstojnica je Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, izvanredni profesor i pročelnica Katedre za pedijatriju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom svojeg rada u više navrata boravila na edukaciji na neuropedijatrijskim klinikama u inozemstvu, završila više tečajeva trajne edukacije u zemlji i inozemstvu. Od EUREPA, kao edukacijskog ogranka Internacionalne lige protiv epilepsije (ILAE) u Europi dobiva naslove: 2003. Epileptologist i Trainer, a 2005. Fellow – of the European Epilepsy Academy. Bila predavač na mnogim hrvatskim i inozemnim kongresima, na poslijediplomskim studijima i tečajevima I. kategorije, autor je poglavlja u udzbenicima, objavila preko 350 radova iz užeg područja kliničko-znanstvenog interesa: epileptologija, metaboličke i heredodegenerativne bolesti. Sudjelovala je kao istraživač u više tuzemnih znanstvenih projekata, a od međunarodnih od 2014. pa do 2016. bila data menager na Europskom projektu pri MEF Zagreb Inherited NeuroMetabolic Disease Information Network” (InNerMeD-I-Network) pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ive Barić. Bila članica Povjernestava za obranu i javnu obranu tema doktorskih radova kao i mentor za doktorske i diplomske radove. Članica je više domaćih i inozemnih stručnih organizacija.

Od nagrada primila Povelju za 2. najbolji rad kao autor i Povelju za 1. najbolji rad kao koautor na 7th Croatian Symposium of Epilepsy, Pula May 28 – June 1, 2006. Zatim primila nagradu Hrvatskog pedijatrijskog društva za znanstveni rad i izuzetan doprinos razvoju medicinske znanosti iz područja pedijatrije na IX. Kongresu Hrvatskog pedijatrijskog društva u Požegi 7. listopada 2010. Nadalje primila nagradu “Začasni član” Hrvatskog liječničkog zbora 25. 2. 2012. te Diplomu Hrvatskog društva za dječju neurologiju Hrvatskog liječničkog zbora 7. 12. 2013. Priznanje dodijeljeno od predsjednika Hrvatske lige protiv epilepsije za iznimna postignuća i doprinos na području epileptologije u Republici Hrvatskoj u Opatiji na X. Simpoziju o epilepsiji 29. 06. 2012.

Nakon umirovljena pa do sada vanjska je suradnica u Poliklinici za dječje bolesti Dr. Sabol i na MEF Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskoj nastavi. Stalna je sudska vještakinja od 2003., vanjska je suradnica i članica Odbora za sudbena mišljenja MEF Sveučilišta u Zagrebu od 2009. pa do sada. Od 2015. pa do sada vanjska je suradnica u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Središnjem uredu u Zagrebu.