Marija Jelušić

prof. dr. sc. Marija Jelušić, dr. med
specijalistica pedijatrije s užim specijalizacijama iz pedijatrijske reumatologije, kliničke imunologije i alergologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za pedijatriju Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju, respiracijske i alergološke bolesti KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Marija Jelušić, izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica pedijatrije s užim specijalizacijama iz pedijatrijske reumatologije, kliničke imunologije i alergologije. Rođena 1974. u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1998., magistrirala 2002., doktorirala 2005. Radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju, reumatologiju, respiracijske i alergološke bolesti, osnivač i voditeljica Referentnog centra za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju RH. Područje znanstvenog interesa je pedijatrijska reumatologija. Voditeljica znanstvenih projekata, mentor 8 doktorskih disertacija, 16 diplomskih radova, publicirala više od 100 znanstvenih i stručnih radova, urednica knjige “Pedijatrijska reumatologija”. Predsjednica Odbora za vaskulitise Europskog društva za pedijatrijsku reumatologiju (PReS), nacionalni koordinator Međunarodne organizacije za provođenje ispitivanja u dječjoj reumatologiji – PRINTO , i nacionalna predstavnica u Povjerenstvu za pedijatrijsku reumatologiju u EULAR-u (European League Against Rheumatism, krovnoj europskoj organizaciji za adultnu reumatologiju).