Marija Jelušić

prof. dr. sc. Marija Jelušić, dr. med
specijalistica pedijatrije s užim specijalizacijama iz pedijatrijske reumatologije, kliničke imunologije i alergologije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za pedijatriju Zavod za kliničku imunologiju, reumatologiju, respiracijske i alergološke bolesti KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Marija Jelušić, redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalistica pedijatrije s užim specijalizacijama iz pedijatrijske reumatologije, kliničke imunologije i alergologije.
Rođena 1974. u Zagrebu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1998., magistrirala 2002., doktorirala 2005.
Radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb, pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju, reumatologiju, respiracijske i alergološke bolesti, osnivač i voditeljica Referentnog centra za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju RH.
Područje znanstvenog interesa je pedijatrijska reumatologija. Voditeljica znanstvenih projekata, mentor 9 doktorskih disertacija, 20 diplomskih radova, publicirala više od 100 znanstvenih i stručnih radova, urednica knjige “Pedijatrijska reumatologija”.
Predsjednica Odbora za vaskulitise Europskog društva za pedijatrijsku reumatologiju (PReS), nacionalni koordinator Međunarodne organizacije za provođenje ispitivanja u dječjoj reumatologiji – PRINTO, i nacionalna predstavnica u Povjerenstvu za pedijatrijsku reumatologiju u EULAR-u (European League Against Rheumatism, krovnoj europskoj organizaciji za adultnu reumatologiju).