Marijan Saraga

prof. dr. sc. Marijan Saraga, dr.med.
pedijatar-nefrolog Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split, Klinika za dječje bolesti, Split, Hrvatska, Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

Medicinski fakultet: Zagreb (1973.g. do 1978.g.) Poslijediplomski studij: Klinička pedijatrija 1982.g. i 1983.g., Zagreb
Specijalizacija: Pedijatrija od 1984.g. do 1987.g., Zagreb i Split Subspecijalizacija: Pedijatar nefrolog (Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, 20.12.2001.g.) Zaposlenje, napredovanje i funkcije u službi: Predstojnik Klinike za dječje bolesti, KBC Split (od 16.7.2014.g.) Voditelj Zavoda za dječju nefrologiju, gastroenterologiju s hepatologijom na Klinici za dječje bolesti KBC Split Magistar znanosti (1994) Doktorat znanosti (1998) Redoviti profesor pedijatrije u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od 2015.g.) Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2010.g.) Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (od 2014.g.) Suvoditelj predmeta „Majka i dijete“ na Katedri za kliničke vještine od 2012.g. do 2016.g. Znanstveno i stručno usavršavanje Rad na Kliničkom odjelu za dječju nefrologiju Klinike za dječje bolesti Sveučilišta u Helsinkiju 1988.g. i 1991.g. (6 mjeseci) Sudjelovao u pisanju 76 radova; 610 citata; h-index 14 (Research gate); 830 citata i h-indeks 16 (Scopus) Sudjelovao u radu 8 znanstvenih projekata
Sudjelovao u pisanju 13 knjiga Održao preko 30 pozvanih predavanja Područje znanstvenih interesa: razvojne anomalije organa mokraćnog sustava, cistogeneza, nefrotski sindrom, C3 nefropatija, hemolitičko uremički sindrom, vezikoureteralni refluks, primitivni refleksi u novorođenčadi Član je Hrvatski liječnički zbor (član Upravnog odbora podružnice Split od 1994.g. do 2001.g., tajnik Podružnice od 1998.g. do 2001.g.) Hrvatsko pedijatrijsko društvo (član Upravnog odbora od 2001.g., tajnik) Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Ogranak Split (predsjednik 2009.-2013.g.) Povjerenstva za medije HLZ za Split od 10.4.2017.g. član Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju (član Upravnog odbora od 2002.g.) International Pediatric Nephrology Association (IPNA) od 1989.g. European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) od 1991.g.
Council of European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) od 2011.g. do 2014.g. (član) Educational Committee of European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) od 2011.g. do 2014.g. (član) Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora za zasluge u radu Zbora, unapređenje medicinske struke te za zdravstvenu i humanitarnu djelatnost 1997.g. Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora za sudjelovanje u Domovinskom ratu, 1997.g. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice Zbora za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj, 1999.g. Diploma Udruge studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, CROMSIC, 2002.g. Povelja Hrvatskog liječničkog zbora u znak priznanja za osobit doprinos Zboru, medicinskoj znanosti i zdravstvu u Republici Hrvatskoj, 2003.g. Diploma prigodom 135. Obljetnice HLZ u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj, 2009.g. Nagrada „Ladislav Rakovac“ za postignute rezultate u razvoju zdravstva, medicinske misli i znanosti i posebno za djelotvoran rad u Zboru, 2012.g.
Organizirao je mnoge stručne i znanstvene skupove. Recenzent je u mnogim domaćim i stranim časopisima.