Martina Šepetavc

Martina Šepetavc, mag. pharm.
Voditeljica Edukacijskog centra, Atlantic Grupa

Diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu te nakon pripravničkog staža i položenog stručnog ispita prošla karijerni put od farmaceuta suradnika preko voditelja ljekarne do današnje pozicije voditeljice edukacijskog centra u ljekarničkoj ustanovi Farmacia.

Odgovorna za organizaciju i provedbu stručnog razvoja te razvoja kompetencija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara u ZU Farmacia te odgovorna osoba za razvoj i kontrolu kvalitete procesa sukladno ISO 9001 i GDPR. Nositelj projekata stručnih savjetovališta u ZU Farmacia koja se provode u suradnji s liječnicima, nutricionistima i ostalim zdravstvenim strukama.

U Hrvatskom farmaceutskom društvu obnaša funkciju predsjednice Sekcije za javno ljekarništvo te je članica Upravnog odbora. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori članica Vijeća komore, aktivno doprinosi radu stručnih povjerenstava te je članica ispitne komisije za priznavanje inozemnih kvalifikacija. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu kao vanjski suradnik sudjeluje u nastavi na 5. godini na kolegijima Ljekarnička skrb i Dermofarmaceutici te je članica radne skupine za izradu standarda zanimanja ‘Ljekarnik’. Članica je ispitne komisije za stručni ispit farmaceutskih tehničara pri Ministarstvu zdravstva.

Pozvani predavač na skupove, autor brojnih stručnih članaka te aktivni sudionik u projektima stručnih institucija poput Hrvatskog ljekarničkog kompetencijskog okvira i programa za stručno osposobljavanje studenata 5.godine farmacije.

Dobitnica brojnih nagrada od kojih su najznačajnije nagrade HALMED-a za posebni doprinos prijavi nuspojava lijekova (2010.-2013.), nagrada Hrvatske udruge za sigurnost pacijenata za projekt Osobni ljekarnik (2013.), diploma Hrvatskog farmaceutskog društva za istaknut rad u struci (2017.) te nagrada Hrvatskog farmaceutskog društva za najbolji projekt u području ljekarničke skrbi u Hrvatskoj vezano uz medikacijske pogreške (2018.).