Mirjana Turkalj

izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
zamjenica Ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak

Izv.prof.dr.sc. Mirjana Turkalj, dr. med, specijalist pedijatar i subspecijalist alergologije i kliničke imunologije te pedijatrijske pulmologije, znanstveni savjetnik, zamjenica je Ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak.

Voditelj je odjela za alergologiju, imunologiju i pulmologiju te voditelj Referentnog centa za kliničku alergologiju djece Ministarstva zdravstva. Predavač i voditelj je kolegija na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Zagrebu, Splitu, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu te Hrvatskom katoličkom Sveučilištu. Surađuje sa nekoliko Univerziteta i Instituta u zemlji i inpzemstvu (npr. UK, Njemačka, Austria, Švicarska, Italija, SlovenijaI. Usavršavala se u Austriji, SAD-u i Danskoj. Članica je znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja HAZU-a, članica Hrvatskog klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu, voditeljica Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Također je članica međunarodnih i domaćih društava, kao što su EAACI, ERS, ISABS, HDAKI-a, HID-a, HDHG-a itd. Voditelj je i istraživač na više međunarodnih I nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, kao što su FP6 I FP7 Europski projekti (EuroPreval, ATOPICA, iFAAM i GA2LEN), ili nacionalni projekti (CRIBS, Recezent je u nekoliko međunarodnih I domćih znanstvenih časopisa (Med Sci Mon, AJCR, CEJP, Global J All). Govori engleski i njemački. Područje njenog interesa je: patomehanizmi astme i alergijskih bolesti, specifična imunoterapija, imunodeficijencije, alergija na hranu, itd. Napisala je preko 170 znanstvenih i stručnih radova, sa preko 400 citata. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima, na kojima je prezentirala više od 100 sažetaka.