Neven Čače

Prim. mr.sc. NEVEN ČAČE, dr.med.

Specijalist pedijatar, subspecijalist iz pedijatrijske kardiologije, Zavod za kardiologiju, pulmologiju, reumatologiju, alergologiju i imunologiju Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka.

Neven Čače je subspecijalist iz pedijatrijske kardiologije na Zavodu za kardiologiju, pulmologiju, reumatologiju, alergologiju i imunologiju Klinike za pedijatriju, KBC Rijeka. Medicinski fakultet završio je na Sveučilištu Rijeci. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je u Klinici za pedijatriju KBC Rijeka. Edukaciju iz uže specijalizacije započeo je na Klinici za pedijatriju u Rijeci, a dovršio u Ospedale del Cuore “Gaetano Pasquinucci”, Massa, Italia i u Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA.
Primarijus Čače poseban interes pokazuje za intervencijsku kardiologiju. 2003. godine započeo je s programom perkutanog zatvaranja ASD-a i PFO-a u djece i odraslih. 2018. godine prvi u Hrvatskoj perkutano je zatvorio VSD u petoro pacijenata dobi od 10 do 20 godina. U KBC Rijeka otvorio je ambulantu za fetalnu ehokardiografiju kao i ambulantu za odrasle s prirođenim srčanim greškama (tzv. GUCH). Slobodno vrijeme provodi sa svojom suprugom i djecom.