Nikola Krmek

Nikola Krmek, dr.med.
Pedijatrijski kardiolog u Klinici za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Rođen 29.11.1982.g. u Metkoviću. U istom gradu završio Jezičnu gimnaziju, a potom upisao Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2007.g. Nakon staža i položenog stručnog ispita započinje specijalizaciju iz pedijatrije na Klinici za pedijatriju KBCa Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit položio 2013.g. Od tada radi na Odjelu za dječju kardiologiju iste ustanove. Užu specijalizaciju iz dječje kardiologije odradio je od 2014. do 2016.g. u KBCu Sestre milosrdnice te u Klinici za pedijatriju KBCa Zagreb. Za vrijeme uže specijalizacije započinje i edukacija iz invazivne kardiologije. Od 2016. g. uključen je u edukaciju iz elektrofiziologije u Laboratoriju za elektrofiziologiju srca KBCa Sestre milosrdnice. U 2017.g. proveo 6 mjeseci u Budimpešti u pedijatrijskom elektrofiziološkom laboratoriju kod dr. Laszlo Kornyeia gdje je imao priliku raditi elektrofiziologiju kod djece sa kompleksnim srčanim aritmijama kao i sudjelovati u invazivnim hemodinamskim studijama i intervencijama. U kraćim periodima boravio u više svjetskih pedijatrijskih elektrofizioloških centara. Od 2018. godine zajedno sa uvježbanim timom provodi pedijatrijsku elektrofiziologiju kod pacijenata iz Hrvatske i regije. Objavio više znanstvenih članaka te poglavlja u knjigama. Sudjelovao aktivno na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.