Nina Barišić

prof. dr. sc. Nina Barišić

specijalist pedijatar, neuropedijatar , Klinika za pedijatriju KBC Zagreb, Medicinskog fakulteta u Zagrebu ,sveučilišni profesor u trajnom zvanju , pročelnica Zavoda za dječju neurologiju.

    Diplomirala 1980. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala 1990. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu , područje pedijatrijske kliničke farmakologije.  Objavila je ukupno 96 radova 47 radova citiranih u CC. Radovi citirani 940 puta. Prvi autor i urednica prvog uđžbenika iz Pedijatrijske neurologije u Hrvatskoj, autor i koautor nekoliko poglavlja u uđžbenicima iz pedijatrije i neurologije. Područje interesa i znanstvena djelatnost obuhvaća dječju neurologiju te kliničku neurofiziologiju: elektromioneurografiju te elektroencefalografiju u djece i molekularnu genetiku epileptičkih sindroma i nasljednih neuromuskularnih bolesti i neurometaboličke bolesti te primjene lijekova u pedijatriji i posebno dječjoj neurologiji. Organizator i nacionalni je koautor hrvatskog registra pedijatrijskih neuromuskularnih bolesnika, koji je dio međunarodnog registra TREAT NMD i voditeljica Referentnog centra za pedijatrijske neuromuskularne bolesti. Glavni istraživač iz Hrvatske na međunarodnom projektu molekularne genetike pojasnih mišićnih distrofija ( MIO –SEQ Newcastle University, UK), suradnica na međunarodnom projektu za genetiku epilepsija Epi 25 iz SAD-a. Članica je međunarodnih konzorcija iz područja epileptologije te nasljednih neuropatija. Voditeljica kolegija u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te na znanstvenom doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Predsjednica Hrvatskog društva za dječju neurologiju, član Izvršnog odbora European Pediatric Neurology Society.