Nives Pustišek

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.
spec. dermatolog i venerolog, subspecijalist dječje dermatologije
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska

Prim. dr. sc. Nives Pustišek diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist je dermatologije i venerologije, uži specijalist dječje dermatologije. Zaposlena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb. U veljači 2016. obranila je doktorsku disertaciju „Utjecaj strukturirane edukacije na klinički tijek atopijskoga dermatitisa u dječjoj dobi“, za koju je dobila Dekanovu nagradu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016/2017g. Autor je i koautor brojnih stručnih/znanstvenih radova i publikacija, kao i priopćenja na kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je sveučilišnog priručnika ”Atopijski dermatitis”. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog dermatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Član je Europske akademije za dermatologiju i venerologiju i Europskog društva za pedijatrijsku dermatologiju.

Osim redovnog rada u Ambulanti za dječju dermatologiju i venerologiju, prim. Pustišek aktivna je u javno-edukativnom radu. Od 2013.g. u Klinici za dječje bolesti provodi strukturirani edukacijski program za djecu oboljelu od atopijskog dermatitisa i njihove roditelje pod nazivom “Škola atopije”. U svome radu prim. Pustišek naglašava značaj psihoterapijskog pristupa u liječenju bolesti kože te je u edukaciji za bihevioralno kognitivnog terapeuta, supervizijski stupanj.