Nives Pustišek

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.
spec. dermatolog i venerolog, subspecijalist dječje dermatologije Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska

Prim. Pustišek diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. U veljači 2016. obranila je doktorsku disertaciju „Utjecaj strukturirane edukacije na klinički tijeka atopijskoga dermatitisa u dječjoj dobi“, za koju je dobila Dekanovu nagradu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016/2017g. Autor je i koautor brojnih stručnih/znanstvenih radova i publikacija, kao i priopćenja na kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je sveučilišnog priručnika ”Atopijski dermatitis”. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog dermatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Član je Europske akademije za dermatologiju i venerologiju i Europskog društva za pedijatrijsku dermatologiju. Osim redovnog rada u Ambulanti za dječju dermatologiju i venerologiju, prim. Pustišek aktivna je u javno-edukativnom radu. U svome radu prim. Pustišek naglašava značaj psihoterapijskog pristupa u liječenju bolesti kože te je u edukaciji za bihevioralno kognitivnog terapeuta.