Orjena Žaja

doc. dr. sc. prim. Orjena Žaja dr. med.
Klinika za pedijatriju Stomatološkog fakulteta i KBC-a Sestre milosrdnice, Zagreb

Specijalistica pedijatrijske gastroenterologije, primarijus, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog Veleučilišta, viši znanstveni suradnik i viši predavač iz područja kliničkih medicinskih znanosti.

Doc prim dr sc Orjena Žaja je Predstojnica Klinike za pedijatriju, Voditeljica Ureda za medicinsku izobrazbu liječnika i Centra za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata KBC Sestre milosrdnice, jedinog centra u RH gdje se od 1985. sustavno multidisciplinarno liječe djeca s anoreksijom nervozom. Dopredsjednica Hrvatskog Društva za Pedijatrijsku Gastroenterologiju, Hepatologiju i Prehranu. Diplomirala i obranila znanstveni magisterij na Medicinskom fakultetu Zagreb, doktorsku disertaciju na PMF-u Zagreb. Nakon specijalizacije rad nastavlja u KBC Sestre milosrdnice, mjestu prvog zaposlenja. Poseban interes su poremećaji u jedenju i klinička prehrana. Publicirala preko 130 radova i nastavnih tekstova, koautorica 2 sveučilišna udžbenika, urednica 4 priručnika stalnog usavršavanja. Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu, održala preko 140 predavanja na domaćim i međunarodnim skupovima. Sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Split, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Zagreb, PTF Osijek te ZVU. Suradnica domaćih i međunarodnih projekata. Voditeljica RCT studije, prve u svijetu o probioticima u djece s anoreksijom nagrađene od ESPGHAN. Dobitnica nagrade HPD ‘Dijagnoza godine’. Majka dvoje djece i aktivna sportašica. Višestruka pobjednica Otvorenog prvenstva HLZ-a u tenisu za liječnice.