Orjena Žaja

doc. dr. sc. prim. Orjena Žaja dr. med.
Klinika za pedijatriju Stomatološkog fakulteta i KBC-a Sestre milosrdnice, Zagreb

Centar za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata KBC Sestre milosrdnice Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
pedijatar, subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije, primarijus, doktor znanosti.

Na Medicinskom fakultetu Zagreb diplomirala (1993.) i obranila temu znanstvenog magisterija (200.8.), te 2011. doktorsku disertaciju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagreb. Docent Stomatološkog fakulteta Zagreb, Medicinskog faklulteta Split i Zdravstvenog Veleučilišta Zagreb. Viši znanstveni suradnik i predavač iz područja kliničkih medicinskih znanosti. Predstojnica Klinike za pedijatriju i voditeljica Centra za poremećaje u jedenju kod djece i adolescenata KBC Sestre milosrdnice. Dopredsjednica Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu. Poseban interes rada su poremećaji u jedenju i klinička prehrana. Publicirala preko 100 radova i kongresnih priopćenja; 29 nastavnih tekstova; 6 poglavlja u knjigama, koautor 2 sveučilišna udžbenika, 20 poglavlja priručnika stalnog medicinskog usavršavanja, urednica u četiri. Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu; aktivno sudjelovala u radu domaćih i svjetskih skupova, tečaja stalnog usavršavanja, međunarodnih škola ESPGHAN-a i ESPEN-a o kliničkoj prehrani. Održala preko stotinu predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima. Sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Zagreb, Medicinskog fakulteta u Splitu i Rijeci, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te Zdravstvenog Veleučilišta. Suradnik u domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima. Glavni istraživač RCT studije o primjeni probiotika u djece s anoreksijom nervozom i opstipacijom, prvog takvog istraživanje u svijetu, nagrađene od ESPGHAN-a. Održala brojne javne nastupe s ciljem javno-zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva o poremećajima u jedenju.