Radenka Kuzmanić-Šamija

doc. dr. sc. prim. Radenka Kuzmanić-Šamija, dr. med.
Specijalista pedijatar

Subspecijalista pedijatrijske neurologije
KBC Split, Klinika za dječje bolesti, Spinčićeva 1, Split

    Doc. dr.sc. prim. Radenka Kuzmanić-Šamija, subspecijalista pedijatrijske neurologije. Doktorirala 2011. Izabrana 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Područje užeg interesa su djeca sa neuromišićnim bolestima. Dobitnik nagrade “DIJAGNOZA GODINE“ za 2008. god – Sekcija za metaboličke bolesti djece Hrvatskog pedijatrijskog društva. Dobitnik nagrade Hrvatskog pedijatrijskog društva za članak “Association of NOS3 tag polymorphisms with hypoxic-ischemic encephalopathy”. Istraživač u znastvenim projektima: „Razvoj i bolesti osovinskih organa u čovjeka” i „Neurorazvoj djece s apnejom u spavanju od novorođenačke do adolescentne dobi”. Sudjeluje na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te organizirator je većeg broja tečajeva i znanstvenih skupova, voditelj Hrvatske proljetne pedijatrijske škole. Kao autor i koautor objavila preko 20 znanstvenih radova. Sudionik u Domovinskom ratu kao djelatni sastav Hrvatske vojske.