Srđan Banac

prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med.
pedijatrijski pulmolog, Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka
redoviti profesor pedijatrije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Prof.dr.sc. Srđan Banac, dr.med, diplomirao je na riječkom medicinskom fakultetu 1987. Pedijatrijski je pulmolog na Klinici za pedijatriju KBC Rijeka s posebnim interesom usmjerenim prema bronhologiji, dječjoj astmi i cističnoj fibrozi. Doktorski rad obranio je 2001. na riječkom medicinskom fakultetu na kojem radi kao redoviti profesor pedijatrije. Bio je voditelj ili suradnik u više znanstvenih projekata (Bronhoskopija i BAL u djece s tvrdokornom sipnjom; Istraživanje atopijskih bolesti u djece; ISAAC; Referentne vrijednosti plućne funkcije u djece). Autor je većeg broja kako znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u strogo recenziranoj biomedicinskoj periodici tako i poglavlja u sveučilišnim udžbenicima i stručnim knjigama. Pozvani je predavač na međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima usavršavanja. Aktivan je član niza znanstvenih i stručnih društava uključujući i HLZ-HD za pedijatrijsku pulmologiju u kojem je više godina obnašao funkciju predsjednika (2005-2013).