Tena Niseteo

dr. sc. Tena Niseteo, dipl. ing. preh. teh.

Rođena 1984. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu školu i srednju matematičku gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a odmah potom započinje s radom u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu kao prvi pedijatrijski nutricionist u Republici Hrvatskoj. Stručno usavršavanje iz područja dječje kliničke dijetetike završila je u Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital u Muenchenu u Njemačkoj te u Birmingham’s Children Hospital, Birmingham u Velikoj Britaniji. Aktivni je sudionik Leonardo Da Vinci programa Life Long Learning Društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) kao predavač te je prvi nutricionist s Europskom diplomom kliničkog dijetetičara i titulom Master of Clinical Nutrition Science.
2017. godine doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademsko zvanje doktorica znanosti, područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam.
Suradnik je na nekoliko međunarodnih istraživanja te aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima s kongresnim posterskim priopćenjima i oralnim izlaganjima.
Kourednica i koautorica je Sveučilišnog udžbenika pod nazivom Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji. Koautorica je poglavlja u Sveučilišnom udžbeniku Debljina-klinički pristup. Autorica je mnogih znanstvenih radova i stručnih tekstova. Član je mnogih inozemnih I domaćih udruženja – ESPGHAN, ESPEN, ECCO, ESCF, HACPN, HSN i HDPBN. Trenutno djeluje kao predsjednica Hrvatskog saveza nutricionista.