NIP Registracija

REDOVNA

od 29.1.2021. do 3.3.2021.
-

900,00 kn

KASNA

4.3. i 5.3.2021.
-

1.100,00 kn

EXTRA RANA

do 31.12.2020.
-

500,00 kn

SPECIJALIZANTI

do 5.3.2020.
-

450,00 kn

RANA

od 1.1.2021. do 28.1.2021.
-

750,00 kn

UMIROVLJENICI*

do 5.3.2020.
-

Oslobođeni

Oslobođeni plaćanja kotizacije:

  • Specijalizanti prezenteri svojih radova
  • *Umirovljenici članovi HPD-a

PDV je uključen u cijenu prijave

Prijava uključuje prisustvovanje svim sadržajima 7.NIP VIRTUAL 2021¸ Online NIP 2021. ostajemo Zajedno od 8. ožujka do 8. travnja 2021., pristup Testu i Anketi 7. NIP VIRTUAL 2021. stručnim materijalima, potvrdnicu, upis bodova nadležne Komore.

Pravo na promjenu programa
Organizator zadržava pravo na izmjenu programa nakon službene objave.

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BAN TOURS

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

OIB: 91025164621
PDV identifikacijski broj: HR91025164621
ID CODE: HR-AB-01-1-61509

KONTAKT OSOBA:

ANA VUGRINOVIĆ

TEL: 385 1 6057 483
FAKS: 385 1 6057 480
E-MAIL: [email protected]
https://www.bantours.hr/

Računi:

IBAN: HR50 2407 0001 1000 4433 7
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 3, Zadar

IBAN: HR87 2402 0061 1005 9906 8
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
I. Lucića 2, Zagreb