NIP Prijava

RANA PRIJAVA

do 20.1.2020.

1.300,00 kn

REDOVNA PRIJAVA

od 21.1.2020.

1.600,00 kn

SPECIJALIZANTI

do 6.3.2020.

850,00 kn

SPONZORSKA PRIJAVA

do 6.3.2020.

1.200,00 kn

OSOBE U PRATNJI

do 6.3.2020.

600,00 kn

UMIROVLJENICI

Studenti medicine

Oslobođeni

PDV je uključen u cijenu prijave

Prijava uključuje prisustvovanje svim predavanjima, radionicama, raspravama, sponzorskoj izložbi, akreditaciju, pisani materijal in extenso, prisustvovanje pauzama za kavu, radnoj večeri 6.3. i 7.3. te elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore.

U cijeni smještaja je uključena usluga polupansion.

Pravo na promjenu programa
Organizator zadržava pravo na izmjenu programa nakon službene objave.

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BAN TOURS

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

OIB: 91025164621
PDV identifikacijski broj: HR91025164621
ID CODE: HR-AB-01-1-61509

KONTAKT OSOBA:

ANA VUGRINOVIĆ

TEL: 385 1 6057 483
FAKS: 385 1 6057 480
E-MAIL: [email protected]
https://www.bantours.hr/

Računi:

IBAN: HR50 2407 0001 1000 4433 7
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 3, Zadar

IBAN: HR87 2402 0061 1005 9906 8
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
I. Lucića 2, Zagreb