7. NIP Program

7,00 – 18,30 Modul 1

Uvodnik voditelja

Vulnerabilne skupine u suvremenom svijetu

doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr.med.

Pedijatrijske novosti

Novosti u liječenju wheezinga u djece predškolske dobi

prof. dr. sc. Adnan Čustović, DM MD PhD FRCP

Pitanja i odgovori

18,30-19,00 Odmor

19,00 – 20,30 Modul 2

NIP Panel rasprava

Vulnerabilne skupine – multidisciplinarni- intersektorski pristup

Uvodničar:
doc. dr. sc. Inge Vlašić Cicvarić, klinički psiholog
prim. Katarina Bošnjak.Nađ, dr.med.
prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat, dr.med.

Panelisti: naknadno

Rasprava

9,00 – 10,30 Modul 3

Pedijatrijski repetitorij: Prehrana

Prehrana djece sa sindromom iritabilnog crijeva

prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Dodaci prehrani iz perspektive ljekarnika

mag. pharm. Martina Šepetavc,

Rasprava – Pitanja i odgovori

10,30 – 12,00 Odmor

12,00 – 14,00 Modul 4

NIP Masterclass UpToDate
Dijete kao kardiološki bolesnik

Praćenje kronično bolesnog djeteta sa operiranom srčanom greškom

prof. dr. sc. Daniel Dilber, dr. med.

Bolesti aorte u djece s pedijatrijskim sindroma

prim. dr. Dalibor Šarić

Invazivna pedijatrijska kardiologija- suvremeni dosezi

prim. mr. sc. Neven Čače, dr. med.

Rasprava – Pitanja i odgovori

14,00 – 16,30 Odmor za ručak

16,30 – 18,30 Modul 5

NIP International 2021:
Meet the expert Congenital anemias

What every physician needs to know about congenital anemia?

Prof. Jelena Roganović., M.D., Ph.D.

Congenital hemolytic anemias – update on diagnosis and therapeutic options

Prof. Hannah Tamary, M.D., Ph.D.

Thalassemia – from diagnosis to treatment

Prof. Antonis Kattamis, M.D., Ph.D.,

Rasprava – Pitanja i odgovori

18,30-20,30 Modul 6

NIP seminar specijalizanata

Rasprava

9,00 – 10,30 Modul 7

Nove pedijatrijske smjernice

Nove smjernice o dijagnostici i liječenju najčešćih autoimunosnih i autoinflamatornih bolesti dječje dobi

prof. dr. sc Marija Jelušić, dr. med.

Nutritivna uloga omega 3 masnih kiselina vrlo dugih lanaca

dr. sc Tena Niseteo, klinička nutricionistica

Smjernice za suplementaciju omega 3 masnih kiselina u dječjoj dobi

prof. dr. sc. Boris Filipović Grčić, dr. med.

10,30 – 11,30 Modul 8

Suvremeni dijagnostičko-terapijski izazovi

Pedijatrijska elektrofiziologija – je li nam potrebna?

dr. Nikola Krmek

11,30 – 13,30 Modul 9

Iz prakse pedijatrijskog tima

Novi trendovi u pedijatrijskoj anoreksiji nervozi- Bitno je oku nevidljivo

doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med.

Potraga za izgubljenim blagom

izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.

Kardiološke komplikacije anoreksije nervoze – kada ulazimo u zonu neposredne životne ugroze?

Hrvoje Kniewald, dr. med.

S druge strane ogledala – metaboličke komplikacije poremećaja u jedenju

Barbara Perše, dr.med.

13,30 – 15,00 Modul 10

Pedijatrijska infektologija

Osipne bolesti u dječijoj dobi

prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.

Pedijatrijska dermatologija

Psihodermatologija u dječjoj i adolescentnoj dermatologiji

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.

15,00 – 15,30

TEST i ANKETA

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA 7. GODINU ZAREDOM DODIJELJUJE MAKSIMALAN BROJ BODOVA

SUDIONICIMA 15 BODOVA
PREDAVAČIMA 20 BODOVA

Skup će biti bodovan i prema Pravilniku Hrvatske ljekarničke komore

NIP KOTIZACIJE

EXTRA RANA

do 31.12.2020.
-

500,00 kn

KASNA

4.3. i 5.3.2021.
-

1.100,00 kn

RANA

od 1.1.2021. do 28.1.2021.
-

750,00 kn

SPECIJALIZANTI

do 5.3.2020.
-

450,00 kn

REDOVNA

od 29.1.2021. do 3.3.2021.
-

900,00 kn

UMIROVLJENICI*

do 5.3.2020.
-

Oslobođeni

Oslobođeni plaćanja kotizacije:

  • Specijalizanti prezenteri svojih radova
  • *Umirovljenici članovi HPD-a

PDV je uključen u cijenu prijave

Prijava uključuje prisustvovanje svim sadržajima 7.NIP VIRTUAL 2021¸ Online NIP 2021. ostajemo Zajedno od 8. ožujka do 8. travnja 2021., pristup Testu i Anketi 7. NIP VIRTUAL 2021. stručnim materijalima, potvrdnicu, upis bodova nadležne Komore.

Pravo na promjenu programa
Organizator zadržava pravo na izmjenu programa nakon službene objave.

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BAN TOURS

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

OIB: 91025164621
PDV identifikacijski broj: HR91025164621
ID CODE: HR-AB-01-1-61509

KONTAKT OSOBA:

ANA VUGRINOVIĆ

TEL: 385 1 6057 483
FAKS: 385 1 6057 480
E-MAIL: [email protected]
https://www.bantours.hr/

Računi:

IBAN: HR50 2407 0001 1000 4433 7
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 3, Zadar

IBAN: HR87 2402 0061 1005 9906 8
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
I. Lucića 2, Zagreb