Teme 6. NIP-a i očekivani ishodi učenja

Teme Tečaja pažljivo se biraju sukladno stručnim potrebama suvremenih pedijatara.

Sadržaji Tečaja nude optimalna rješenja najčešćih pedijatrijskih kliničkih problema,
odmah su primjenjivi na svim razinama zdravstvene zaštite djece, omogućavaju racionalnu i koordiniranu svakodnevnu pedijatrijsku praksu.

Testovi plućne funkcije u pedijatrijskoj praksi

prof. dr. sc. Banac Srđan, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Spirometrija, kućni monitoring vršnog protoka izdisaja (PEF) i određivanje bronhalne preosjetljivosti (BHR) objektivni su testovi koji pomažu u procjeni kontrole astme.
 • Forsirani vitalni kapacitet (FVC) i forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi (FEV1) najinformativniji su spirometrijski parametri.
 • Pozitivan farmakodinamski test bronhodilatatorom dokaz je reverzibilne bronhoopstrukcije i dijagnostički je pokazatelj aktivne astme.

Racionalan dijagnostičko -intervencijski pristup cerebralnim napadima

prof. dr. sc. Nina Barišić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Poznavanje značaja detaljne anamneze tj opisa napada u cilju razlikovanja epileptičkih od neepileptičkih napada
 • Objasniti razliku između epileptičkih i neepileptičkih napada /paroksizmalnih neepileptičkih događaja
 • Prepoznati, razlikovati i klasificirati pojedine tipove i semiologiju epileptičkih napada i znati primjeniti osnovni princip racionalne farmakoterapije za pojedine tipove epileptičkih napada temeljem terapijskog postupnika
 • Navesti i objasniti osnove racionalne dijagnostičke obrade prvog epileptičkog napada u febrilnom ili afebrilnom stanju temeljem postupnika u novorođenčadi i dojenčadi do 1 g i djece starije od 12 mjeseci
 • Objasniti i razlikovati motorni i nemotorni status epileptikus i dijagnostički i terapijski postupnik za epileptički status

Kvartarna prevencija u pedijatriji

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Analizirati javno-zdravstveni i klinički utjecaj promjene morbiditeta i mortaliteta na zdravstvenu zaštitu pedijatrijske populacije
 • Razumijeti suvremene dijagnostičko – terapijske potencijale angažirane pedijatrijske skrbi
 • Praktično  primjeniti znanja i vještine racionalne dijagnostike i liječenja sukladno potrebama djece i adolescenta i mogućnostima zdravstvenog sustava

Atopijski slijed - individualan racionalan pristup

Adnan Custovic DM MD PhD FRCP

Očekivani ishodi učenja

 • Razumjeti asocijaciju izmedju ekcema, astme i rinitisa
 • Biti upoznati sa upotrebom strojnog ucenja (machine learning) u respiratornoj pedijatriji i alregologiji
 • Biti upoznati sa genetskim cimbenicima relevantnim za alergijske ko-morbiditete 

Dijagnostički izazovi u juvenilnom idiopatskom artritisu

doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Opisati prednosti i nedostatke suvremenih laboratorijskih pretraga potrebnih za dijagnozu juvenilnog idiopatskog artritisa (JIA) I njegovih podvrsta
 • Opisati prednosti i nedostatke suvremenih slikovnih pretraga potrebnih za dijagnozu JIA i njegovih podvrsta
 • Kritički primijeniti I provesti plan redovnih dijagnostičkih pretraga tijekom liječenja JIA

Optimalna potpora terminalno bolesnom djetetu

prof. dr. sc. Grosek Štefan, dr. med.

Life-Long Vaccination – a right not a privilege

Daphne Holt PhD MBA MRSB FRCPath

Learning Outcomes

 • A deeper understanding of the need for vaccination throughout life – vaccination is not just for children
 • An understanding that ‘life-course’ is a continuum, not a series of distinct age groups which are not connected
 • An understanding of the three pillars of engagement; information, communication, education

 

Racionalna dijagnostika i liječenje bronhoopstrukcija u dječjoj dobi

doc. dr. sc. Irena Ivković-Jureković, prim. dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Pristup djetetu s bronhoopstrukcijom.
 • Razlikovanje fenotipova  s obzirom na dob djeteta i okidače.
 • Racionalna dijagnostika bronhoopstrukcija na razini primarne zdravstvene zaštite.
 • Pristup liječenju bronhoopstrukcija na razini primarne zdravstvene zaštite.
 • Indikacije za alergološku obradu i interpretacija nalaza.

Vrućica nepoznata podrijetla

prof. dr. sc. Jelušić Marija, dr.med.

Očekivani ishodi učenja

 • Iskazati definiciju autoinflamatornih i autoimunosnih (reumatskih) bolesti
 • Nabrojati i grupirati najčešće autoinflamatorne i autoimunosne (reumatske) bolesti dječje dobi
 • Objasniti osnovnu ideju etiopatogeneze bolesti (genska podloga, okolišni čimbenik, poremećaj stečene i prirođene imunosti)
 • Nabrojati najvažnije laboratorijske testove (autoantitijela, imunosni kompleksi, komplement, HLA sustav), molekularno-genetičke i ostale dijagnostičke pretrage, te ograničenja glavnih dijagnostičkih testova/pretraga
 • Opisati osnove liječenja autoinflamatornih i autoimunosnih (reumatskih) bolesti
 • Navesti bolesti koje su u diferencijalnoj dijagnozi autoinflamatornih i autoimunosnih (reumatskih) bolesti
 • Primjeniti stečena znanja: Na osnovi anamneze i kliničkog pregleda odabrati koji su dijagnostičke pretrage najprimjerenije. Analizirati rezultate dijagnostičkih pretraga. Predložiti odgovarajuću grupu bolesti za dijagnozu.

Recidivirajuće respiratorne infekcije- dijagnostički kriteriji i imunološki aspekti

doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • uzroci sklonosti ponavljajućim respiracijskim infekcijama
 • razlikovanje imunosnih i patološko-anatomskih uzroka ponavljajućih respiracijskih infekcija
 • mogućnosti liječenja u suradnji s roditeljima

Eozinofilni ezofagitis u djece: nove smjernice u dijagnostici i terapijskom pristupu

prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med.

Kliničke i etičke dileme u liječenju neuromišićnih bolesti

doc. dr. sc. Kuzmanić-Šamija Redenka, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Upoznati se sa najčešćim neuromišićnim bolestima dječje dobi
 • Kako prepoznati rane simptome neuromišićnih bolesti
 • Upoznati se sa mogućnostima liječenja i najnovijim dostignućima genske terapije u osoba sa neuromišićnim bolestima
Gordan-Lauc

Utjecaj genskih i okolišnih čimbenika na glikanske biomarkere kao prediktore i funkcionalne efektore bolesti od najranije dobi

prof. dr. sc. Gordan Lauc, dr. med.

Vrućica u dojenčeta mlađeg od 3 mjeseca

doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • znati definirati vrucicu u dojenceta i koji su njezini najcesci uzrocnici
 • nauciti algoritam pretraga s ciljem postavljanja dijagnoze bolesti
 • moci zapoceti ispravno inicijalno lijecenje
 • prepoznati komplikacije koje dovode do zivotne ugrozenosti dojenceta

Komplikacije akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava

doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Nabrojati najčešće komplikacije akutnih infekcija gornjih dišnih puteva i objasniti njihovu patogenezu
 • Nabrojati teže komplikacije akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava, opisati njihovu kliničku sliku i objasniti važnost ranog prepoznavanja
 • Kritični raspraviti dijagnostičke metode koje su dostupne u postavljanju dijagnoze komplikacija akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava
 • Objasniti terapijske postupke u liječenju komplikacija akutnih infekcija gornjeg dišnog sustava             

Racionalizacija dijagnostičkog postupka kod najčešćih prirođenih srčanih grešaka

prof. dr. sc. Ivan Malčić, dr. med.

Socijalna pedijatrija danas

prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.

Racionalne indikacije za suplementaciju u dječjoj dobi

dr. sc. Niseteo Tena

Očekivani ishodi učenja

 • Usvojiti znanja o klasifikaciji i osobitositma pojedinih tipova suplemenata
 • Usvojiti znanja o specifičnostima suplemenata namienjenjih pedijatrijskoj populaciji
 • Usvojiti znanja o djelovanju pojedinih vitamina, minerala i drugih suplemenata
 • Znati odrediti za što, kada i koji suplement preporučiti

Šok - kako prepoznati i što učiniti prije hospitalizacije

doc. prim. dr. sc. Branka Polić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Prepoznavanje kliničkih znakova šoka i razlike između kompenziranog i dekompenziranog šoka
 • Usvajanje strukturiranog pristupa u zbrinjavanju djeteta u šoku
 • Važnost pravovremene i adekvatne potpore vitalnih funkcija

Personalizirana (precizna) medicina u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji pedijatrijske populacije

prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr.med.

Racionalna dijagnostika poremećaja mišićnog tonusa (hipotonija / hipertonija) od novorođenačke dobi do dobi malog djeteta

prof. dr. sc. Prpić Igor, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • moći definirati, klasificirati, opisati i prepoznati patološke promjene mišićnog tonusa  u dojenčeta i malog djeteta
 • moći analizirati, povezati, argumentirati, prosuditi i odrediti prioritete u dijagnostičkim postupcima i zdravstvenoj skrbi djeteta s poremećajem mišićnog tonusa
 • biti osposobljeni za kritičku analizu, dijagnostičku prosudbu te primjenu i određivanje prioriteta i individualnih potreba djeteta sa poremećajem mišićnog tonusa u dnevnoj kliničkoj praksi 

Od fiziologije do patologije: Najčešća dermatološka kazuistika dječje dobi

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Razvoj i posebnost dječje kože te ispravan pristup u njezi.
 • Fiziološke promjene kože dječje dobi (naglasak na novorođenčadi i dojenčadi).
 • Najčešća dermatoze dječje dobi, prikaz dermatoza i terapijski pristup.

Pothranjenost u djece s malignim bolestima

prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr.med.

Očekivani ishodi učenja

 • definirati pothranjenost u pedijatrijskog onkološkog bolesnika
 • razumjeti uzroke nastanka pothranjenosti
 • opisati terapijske intervencije u pothranjenog pedijatrijskog onkološkog bolesnika

Hipertenzija u dječjoj i adolescentnoj dobi

prof. dr. sc. Saraga Marijan, dr. med.

Sirupi u prilagođenoj dozi lijeka umjesto podijeljenih prašaka? Ljekarnici podrška adherenciji

Martina Šepetavc, mag. pharm.

Očekivani ishodi učenja

 • Prepoznati prednosti sirupa u prilagođenoj dozi lijeka u odnosu na podijeljene praške.
 • U skladu s potrebama pedijatrijskog bolesnika primijeniti mogućnost propisivanja izrade sirupa u prilagođenoj dozi lijeka u ljekarnama.
 • Prepoznati ljekarnika kao lako dostupnog visokoobrazovnog zdravstvenog stručnjaka koji doprinosi adherenciji

Bolesti štitnjače u dječjoj i adolescentnoj dobi: racionalan dijagnostičko-intervencijski pristup

prof. dr. sc. Veselin Škrabić, prim. dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • Važnost logičnog promišljanja i razumjevanja procesa u hipotalamo-hipofiza – štitnjača osovini
 • Važnost uloge štitnjače u fundamentalnim neurobiološkim procesima (neurogeneza- formacija axon-a i dendtrit-a- migraciju neurona- mijelinizacija- stvaranje sinapsa)
 • Uvid u stanični transport i metabolizam hormona štitnjače
 • Važnost Probira na konatalnu hipotireozu te dijagnostički pristup novorođenčadi s visokim vrijednostima TSH
 • Uvid u jednostavnog kliničkog pristupa ispitaniku s poremećenim TSH

Racionalan pristup alergiji na hranu

prof. dr. sc. Turkalj Mirjana, dr. med.

Probiotici u kliničkoj praksi

prof. dr.sc. Jurica Vuković, dr. med.

Nutritivni rizici kod djece s poteškoćama hranjenja

doc. dr. sc. Žaja Orjena, dr. med.

Očekivani ishodi učenja

 • znati navesti sve tipove poteškoća hranjenja u dječjoj dobi
 • moći odabrati korektivne obrasce u terapijskom pristupu djetetu s poteškoćama hranjenja
 • biti u stanju procjeniti kojeg pacijenta i do kada pratiti na primarnoj razini zdravstvene zaštite te kada je nužno uputiti pedijatrijskom gastroenterologu i/ili psihologu