Pozdravna riječ 6. NIP-a

Poštovane kolegice i kolege,
dragi prijatelji,

 

iznimna mi je čast i radost pozvati Vas na
6. Tečaj 1. kategorije „Novi izazovi u pedijatriji: Racionalna dijagnostika i liječenje II“.

Svojim stručnim sadržajima prerasli smo u trajnu poslijediplomsku izobrazbu liječnika. S ponosom Vas mogu izvijestiti da su partneri našeg 6. NIP-a Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Maksimalan broj bodova Hrvatske liječničke komore i za polaznike i za predavače i 6. godinu za redom ohrabruje ali i obvezuje.

Na 6. NIP-u 2020. analiziramo suvremene pedijatrijske izazove kao što su opcije cjeloživotnog cijepljenja, primjene precizne, personalizirane medicine u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji pedijatrijske populacije, optimalne potpore terminalno bolesnom djetetu.

Eksperti će nam u Masterclassu predstavit recentne stavove racionalnog zbrinjavanja recidivirajućih respiratornih infekcija i njihovih komplikacija, cerebralnih napada, promjena tonusa u dojenčeta i malog djeteta.

Novosti su jedinstveni pedijatrijski repetitoriji u kojim ćete moći osvježiti stara i usvojiti nova znanja o racionalnoj dijagnostici i liječenju atopijskog rinitisa, dermatitisa, astme, bolesti štitnjače, srčanih grešaka, hipertenzije u dječjoj i adolescentnoj dobi, upoznati se sa suvremenim smjernicama dijagnostike i liječenja eozinofilnog ezofagitisa, kliničkim indikacijma primjene probiotika.

U Panel raspravi interdisciplinarno ćemo obraditi klinički problem pothranjenosti, indikacije za specifičnu suplemnetaciju i nutritivnu potporu sukladno razvojnoj dobi i zdravstvenom statusu djeteta.

U interaktivnim radionicama zajedno indiciramo postupke dijagnostičke alergološke obrade, testova plućne funkcije, interpretiramo dobivene rezultate. Na praktičnim primjerima iz pedijatrijske dermatologije usvajamo vještine razlikovanja fizioloških i patoloških kožnih promjena, njege kože u odnosu na razvojnu dob. Temeljem kritične analize kliničkih scenarija i slučajeva vrućice nepoznata podrijetla, vrućice dojenčeta mlađeg od 3 mjeseca, prezentacije šoka u vanbolničkim uvjetima, iznalazimo praktična, primjenjiva, optimalna terapijska rješenja u vanbolničkim uvjetima čime pružamo bolesnom djetetu maksimalnu zdravstvenu skrb sukladno postulatima suvremene medicine ali i sprječavamo mogućnost pravnog terećenja ordinarijusa.

Prepoznajem potrebe struke i dajem priliku specijalizantima, budućim „pedijatrijskim zvijezdama“ da na 6. NIP-u prezentiraju radove izrađene pod supervizijom svojih mentora, predstave sebe i ustanove u kojima „odrastaju“.

Kao i uvijek „za nježnu pedijatrijsku dušu“ pripremamo kulturne i društvene sadržaje koji će nas „odmaknuti“ od svakodnevnih briga i problema. Susreti sa starim i mogućnost upoznavanja novih prijatelja u proljećem okupanim Vodicama zasigurno će nam biti novo nadahnuće.

Planirajte svoje vrijeme, organizirajte se i dođite na 6.NIP.

Dočekujem Vas s osobitim poštovanjem, novim stručnim i društvenim sadržajima u vjeri da zajedno možemo sve što želimo.

Do skorog susreta, zdravi i veseli bili

Vaša Irena Bralić

doc.dr.sc. Irena Bralić, dr. med. specijalist pedijatrije
voditeljica trajne poslijediplomske izobrazbe liječnika iz ciklusa "Novi izazovi u pedijatriji"