Specijalizanti

Poziv specijalizantima pedijatrije 

 

Poštovani kolegice i kolege,

Pozivamo Vas da se nominirate za predavača u nagradnom Seminaru za specijalizante na 6. NIP-u 2020.

U prijavi je potrebno navesti:

Naslov rada, imena autora, prezentera, mentora i ustanove u kojoj je rad izrađen.

Prijavu dostaviti na adresu [email protected] do 31.12.2019.

Tema koji se želi prezentirati može biti iz bilo kojeg područja pedijatrije.

Moderatori Seminara za specijalizante su prof. dr. sc. Jelena Roganović i doc. dr. sc. Irena Bralić.

Članovi žirija sastavljenog od predavača 6. NIP-a i predstavnika specijalizanata izabrat će tri najbolja rada.
Prezenteri tri najbolje ocjenjena rada organizator nagrađuje s kotizacijom za 7. NIP 2021.

Organizacijski odbor specijalizanata pedijatrije

dr. Ivan Bambir

dr. Klara Čogelja

dr. Katija Pivalica