Poštovane i drage kolegice i kolege

pred nama je razdoblje jeseni i zime s puno neizvjesnosti i otvorenih stručnih pitanja.

NIP  kao trajna poslijediplomska izobrazba liječnika i suradnih struka još jednom 2020. prepoznaje nove, aktualne izazove i multidisciplinarno vodi prema iznalaženju praktičnih rješenja naših svakodnevnih COVID dilema.

BODOVANJE

Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore
NIP specijal 2020: O COVID-19 praktično ocjenila je kao Domaći simpozij
PREDAVAČIMA 9 BODOVA
SUDIONICIMA 7 BODOVA

Povjerenstvo za stručno usavršavanje Hrvatske ljekarničke komore (HLJK)
dodijeljeno je
PREDAVAČIMA 1 BOD
SUDIONICIMA 0,5 BODA

NIP Specijal je uspješno završio, prijavi se na newsletter i primi obavijest o sljedećem NIP-u

Prisustvovanjem i uspješnim rješenjem 60% pitanja na testu znanja ostvaruje se pravo na bodove Komore

 

Nip specijal 2020:o Covid -19 prakticno

uspješno je odrzan po strogim epidemioloskim mjerama.

Webinar je on line aktivno pratilo

liječnika i ljekarnika

BODOVANJE

Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore
NIP specijal 2020: O COVID-19 praktično ocjenila je kao Domaći simpozij
PREDAVAČIMA 9 BODOVA
SUDIONICIMA 7 BODOVA

Povjerenstvo za stručno usavršavanje Hrvatske ljekarničke komore (HLJK)
dodijeljeno je
PREDAVAČIMA 1 BOD
SUDIONICIMA 0,5 BODA

Iz studija u Zagrebu multidisciplinarno su prezentirani razni praktični aspekti Covid -19.

Na brojna pitanja o COVID -19 dilemama „u zivo“ su odgovarali
epidemiolozi
infektolozi
pedijatri
ljekarnici.

REZULTATI NIP SPECIJAL 2020 REFERENDUMSKIH UPITA

 

Namjerava se cijepiti protiv gripe 2020. godine

 • DA 79.4% 79.4%
 • NE 20.6% 20.6%

 

Redovno se cijepi protiv gripe

 • DA 59.5% 59.5%
 • NE 40.5% 40.5%

 

Želi se cijepit protiv SARS CoV 2

 • DA 59% 59%
 • NE 41% 41%

U tijeku je ispunjavanje Testa znanja za bodovanje po pravilnicima lijecnicke i ljekarnicke komore.

Velik interes i odlicne ocjene NIP specijalu 2020.poticaj su za naš daljnji rad
Hvala Vam
NIP Tim

Predavači i ishodi učenja

Rutinsko cijepljenje tijekom COVID–19 pandemije

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.

Ishodi učenja

 • Razumjeti zašto je osobito tijekom COVID -19 pandemije značajno nastaviti cijepiti prema Kalendaru cijepljenja
 • Primjeniti protokol nadoknadnog cijepljenja
 • Sagledati specifične indikacije za cijepljenje kronično bolesnog djeteta
 • Racionalno sagletati kontraindikacije za cijepljenje tijekom COVID -19 pandemije

COVID-19 i SARS CoV2: što znamo, možemo i očekujemo?

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.

Ishodi učenja

 • Prikazat će se epidemiološka situacija u Hrvatskoj te usporedba s drugim zemljama.
 • Prikazat će se promjene u epidemiološkoj situaciji od početaka pandemije te aktualni trendovi kao i utjecaj pojedinih prekretnica (potpuno zatvaranje, postepeno otvaranje, ljeto, početak školske/akademske godine).
 • Razmotrit će se značajke pojedinih žarišta te posebno osjetljivih okruženja (kolektivi).

COVID-19: Diferencijalno dijagnostički pristup u odnosu na ostale respiratorne infekcije

prof. dr. sc. Ivo Ivić, dr.med.

Ishodi učenja

 • Znati postaviti kliničku sumnju na COVID – 19 infekciju
 • Moći postaviti racionalne indikacije za testiranje na SARS CoV 2
 • Kritički razmotriti simptomatologiju COVID – 19 u dječoj i adolescnentoj dobi
 • Upoznati se s mogućnostima liječenja COVID – 19 sukladno dobi i komorbiditetima

Važnost zaštite od infekcije pneumokokom tijekom COVID–19 pandemije

doc. dr. sc. Irena Ivković-Jureković, prim. dr. med.

Ishodi učenja

 • Polaznici će biti upoznati s najnovijim saznanjima o učestalosti ko-infekcije pneumokokom kod bolesnika oboljelih od SARS-COVID-19, o utjecaju ko-infekcije na kliničku sliku i ishod liječenja te važnost zaštite cijepljenjem

Prevencija COVID–19 u zdravstvenim ustanovama

prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med.

Ishodi učenja

 • Razumijeti patogenetske mehanizme COVID – 19 infekcije
 • Razumjeti patogenetske mehanizme djelovanja SARS CoV2
 • Primjeniti propisane mjere osobne zaštite u zdravstvenim ustanovama
 • Utemeljeno na dokazima educirati populaciju o mogućnostima sprečavanja širenja COVID 19 infekcije

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID–19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.- zdravstveni aspekt

prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med.

Ishodi učenja

 • Upoznati osnovne principe prevencije širenja epidemije COVID-19 u vrtićima i školama.
 • Upoznat će se s prijedlogom postupanja kod pojedinačnog djeteta ili djelatnika sa znakovima bolest koji bi mogli upućivati na COVID-19.
 • Prikazati način postupanja kod grupiranja sumnje na bolest kako kod učenika tako i kod djelatnika te kod pojave osobe pozitivne na COVID-19 u kolektivu.
 • Razmotrit će se bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19 u okviru rada vrtića i škola, te uloga pojedinih liječnika vezano uz pitanje izostanaka iz škole i utvrđivanja nastave na daljinu.

COVID-19: dokazi iz Cochraneovih sustavnih pregleda o liječenju i prevenciji

prof. dr. sc. Livia Puljak 

Ishodi učenja

 • Samostalno pristupiti Cochraneovoj knjižnici
 • Samostalno pronaći kolekcije dokaza o COVID-19 kojima je pristup besplatan
 • Samostalno pronaći u Cochraneovoj knjižnici sustavne preglede koji ih zanimaju

Dezinfekcija i dezificijensi u svakodnevnoj praksi

Martina Šepetavc, mag. pharm.

Ishodi učenja

 • moći kritički procijeniti kvalitetu dezinficijensa koji se nalaze u ponudi na tržištu
 • pravilno u praksi primjenjivati dezinficijense s obzirom na njihov sastav i propisane
  epidemiološke mjere za dezinfekciju ruku, površina i prostora

Cijepljenje protiv gripe tijekom pandemije COVID-19

prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.

Ishodi učenja:

 • Upoznati s dosadašnjim spoznajama o cirkulaciji virusa influence tijekom pandemije COVID-19;
 • Spoznati potrebu nastavka cijepljenja protiv gripe tijekom pandemije COVID-19;
 • Upoznati s mogućim komplikacijama influence u prethodno zdrave djece i djece s kroničnim komorbiditetima;
 • Upoznati s potrebom cijepljenja protiv gripe u djece bez popratnih kroničnih bolesti;

Kako nam je bilo?

Zašto NIP?

Život je kao vožnja biciklom, da biste održali ravnotežu morate ići naprijed
-Einstein

Ciljevi NIP-a

Obnoviti stara i usvojiti nova znanja i vještine. Implementirati znanost u struku. Osnažiti multidisciplinarni i holistički pristup zdravlju djece.

Objediniti primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu djece. Koordinirati aktivnosti zdravstvenog sustava i suradnih struka.

Tematske cjeline

opća pedijatrija

cijepljenje

prehrana

alergologija

pulmologija

kardiologija

neuropedijatrija

endokrinologija

gastroenterologija

nefrologija

reumatologija

hemato-onkologija