Predavači i Teme 7. NIP-a
i očekivani ishodi učenja

Teme Tečaja pažljivo se biraju sukladno stručnim potrebama suvremenih pedijatara.

Sadržaji Tečaja nude optimalna rješenja najčešćih pedijatrijskih kliničkih problema,
odmah su primjenjivi na svim razinama zdravstvene zaštite djece, omogućavaju racionalnu i koordiniranu svakodnevnu pedijatrijsku praksu.

Vulnerabilne skupine u suvremenom svijetu

doc. prim. dr.sc. Irena Bralić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • definirati vulnerabilne skupine
 • razumijeti učinke suvemenog svijeta na zdravstvenenu skrb vulnerabilnih skupina
 • primjeniti u praksi znanja i vještine specifičnog zbrinjavanja zdravstvenih potreba vulnerabilnih skupina

Vulnerabilne skupine – multidisciplinarni- intersektorski pristup

prim. Katarina Bošnjak-Nađ, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumjeti i moći primjeniti izdvajanje visokoneurorizične djece na osnovu čimbenika visokog neurorizika
 • Razumjeti pojam rane multidisciplinarne intervencije

Novosti u liječenju wheezinga u djece predškolske dobi

prof. dr. sc. Adnan Custovic DM MD PhD FRCP

Instrumenti socijalne potpore kronično bolesnom djetetu i obitelji

prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat, dr. med.

Invazivna pedijatrijska kardiologija- suvremeni dosezi

prim. mr. sc. Neven Čače, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Polaznici će se upoznati s osnovama intervencijske kardiologije u prirođenim srčanim greškama.
 • Predavanja će im omogućiti usvajanje pojmova iz navedenog područja kako bi u svakodnevnom radu pravovremeno i adekvatno informirali pacijente i njihove roditelje o mogućnostima liječenja prirođenih srčanih grešaka.

Praćenje kronično bolesnog djeteta sa operiranom srčanom greškom

prof. dr. sc. Daniel Dilber, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Zadnjih desetljeća bilježi se značajan napredak intervencijske kardiologije i kongenitalne kardijalne kirugije čime je omogućen veliki postotak preživljenja djece sa prirođenim (i stečenim) srčanim bolestima.
 • Značajan postotak operacijskih zahvata i dalje je palijativan i metodama liječenja često ne postižemo izlječenje, nego poboljšanje zdravstenog stanja koje podrazumijeva potrebu daljnje skrbi i mogućih ponavljanih procedura u kronično bolesne djece
 • Kronično bolesna djeca sa operiranom srčanom greškom prestavljaju vulnerabilnu skupinu osjetljivu na kardijalne i nekardijalne uzroke pogoršanja stanja te zahtijevaju cjelovit pristup u postizanju bolje kvalitete života.

Smjernice za suplementaciju omega 3 masnih kiselina u dječjoj dobi

prof. dr. sc. Boris Filipović Grčić, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • reproducirati osnove metabolizma i zdravstvene učinke omega-3 dugolančanih višestrukonezasićenih masnih kiselina (LC-PUFA)
 • reproducirati nutritivnu ulogu i potrebe za LC-PUFA
 • reproducirati važnost suplementacije LC-PUFA u dojenačkom razdoblju i ranom djetinjstvu

Nove smjernice o dijagnostici i liječenju najčešćih autoimunosnih i autoinflamatornih bolesti dječje dobi

prof. dr. sc. Jelušić Marija, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Upoznati predložene nove klasifikacijske kriterije sistemskog oblika juvenilnog idiopatskog artritisa
 • Prikazati osnovna obilježja nefritisa u sklopu IgA vaskulitisa i nove preporuke za njegovo liječenje
 • Ukazati na specifičnosti sistemskog eritemskog lupusa s početkom u dječjoj dobi s naglaskom na monogenske oblike bolesti i usvojiti indikacije za gensku obradu bolesnika sa sumnjom na autoinflamatornu /monogensku autoimunu bolest

Thalassemia - from diagnosis to treatment

Prof. Antonis Kattamis, M.D., Ph.D.

Learning outcomes:

 • Understand the epidemiology, pathogenesis
 • Know the standard of care
 • Understand the new therapies

Pedijatrijska elektrofiziologija - je li nam potrebna?

dr. Nikola Krmek

Očekivani ishodi učenja

 • upoznati mogućnosti i komplikacije elektrofiziološkog liječenja
 • upoznati indikacije za elektrofiziološko liječenje
 • vidjeti primjere iz elektrofiziološke prakse

Potraga za izgubljenim blagom

izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumijeti povezanost morfoloških promjena s trajanjem bolesti
 • Znati koji je spektar slikovnih i funkcionalnih prikaza mozga adekvatan za prikaz promjena na mozgu kod anoreksije
 • Znati prepoznati spektar neuroloških simptoma vezanih uz anoreksiju nervozu

Nutritivna uloga omega 3 masnih kiselina vrlo dugih lanaca

dr. sc. Tena Niseteo, dipl. ing. preh. teh.

S druge strane ogledala - metaboličke komplikacije poremećaja u jedenju

Barbara Perše, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumijeti potencijalne ugroze bulimičko – purgativnog oblika anoreksije nervoze
 • Što je atipična anoreksija nervoza i zašto je važno prepoznati ju na vrijeme

Psihodermatologija u dječjoj i adolescentnoj dermatologiji

prim. dr. sc. Nives Pustišek, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumjeti značaj utjecaja psiholoških faktora na početak, tijek i liječenje kožnih bolesti.
 • Upoznati kožne bolesti u dječjoj i adolescentnoj dermatologiji koje mogu imati psihijatrijsku simptomatologiju kao i one koje mogu biti izazvane ili pogoršane stresom.
 • Usvojiti osnovna znanja psihoterapijskog pristupa u dječjoj i adolescentnoj dermatologiji.

 

Podsjetnik na cijepljenje protiv pneumokoka

prim. dr. sc. Darko Richter, dr.med.

What every physician needs to know about congenital anemia?

prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr.med.

Očekivani ishodi učenja

 • definirati anemiju na rođenju
 • razumjeti uzroke nastanka kongenitalne anemije
 • opisati dijagnostički postupak u novorođenčeta s anemijom

Bolesti aorte u djece s pedijatrijskim sindromima

prim. dr. Dalibor Šarić

Dodaci prehrani iz perspektive ljekarnika

Martina Šepetavc, mag. pharm.

Očekivani ishodi učenja:

 • Upoznati s razlikom kvalitete dodataka prehrani namijenjeni djeci
 • Razumjeti mogućnost interakcija dodataka prehrani s propisanim lijekovima
 • U praksi primijeniti nutrivigilanciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Congenital hemolytic anemias - update on diagnosis and therapeutic options

Prof. Hannah Tamary, M.D., Ph.D.

Learning outcomes

 • Learn when to consider diagnosis of rare hemolytic anemia
 • Functional and molecular diagnostic tests when are they indicated
 • Established and emerging therapeutic options

Osipne bolesti u dječijoj dobi

prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.

Vulnerabilne skupine - multidisciplinarni- intersektorski pristup

doc. dr. sc. Inge Vlašić Cicvarić, klinički psiholog

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumijeti domete rizika kronične bolesti u djetinjstvu za psihičko zdravlje
 • Razumjeti važnost psihosocijalne podrške kao faktora prvog reda
 • Upoznati i moći primjeniti preporuke za pružanje podrške obiteljima s kronično bolesnim djetetom u kriznim situacijama

Prehrana djece i adolescenata sa sindromom iritabilnog crijeva

prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumjeti klinički entitet sindrom iritabilnog crijeva kao i njegove podtipove u djece i adolescenata
 • Upoznati modalitete dijetoterapije u sindromu iritabilnog crijeva u djece i adolescenata
 • Moći odabrati određene dodatke prehrane koji imaju znanstveno dokazanu korist u potpornoj terapiji IBS-a

Najistraživaniji i najučinkovitiji saveznik kod probavnih tegoba

izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac

Novi trendovi u pedijatrijskoj anoreksiji nervozi- Bitno je oku nevidljivo

doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med.

Očekivani ishodi učenja:

 • Razumjeti diferencijalno-dijagnostički neorgansku pothranjenost i moguće metaboličke komplikacije
 • Upoznati nove smjernice pristupu djeci i adolescentima s neumjerenim gubitkom na tjelesnoj masi, koja su prethodno bila pretila ili su sportaši
 • Znati primijeniti enteralnu prehranu kod djece s rizikom ili već razvijenom malnutricijom s posebnim osvrtom na mogući razvoj realimentacijskog sindroma