9. NIP 2023. Poziv na natječaj za najbolji rad specijalizanata i mladih specijalista pedijatrije

Poštovane i drage kolegice i kolege,

hvala Vam za iskazano zanimanje da prezentirate svoje radove na 9. NIP-u 2023. Slijedom zaprimljenih
upita želimo istaknuti da:

MODUL 1
BUDUĆNOST PEDIJATRIJE: Poziv na natječaj za najbolji rad specijalizanata i mladih specijalista
ima kao što je u Pozivu i istaknuto dvije odvojene kategorije:

a) Specijalizanti pedijatrije (kategorija A)
b) Mladi specijalisti pedijatrije (kategorija B)

Pojašnjenje:

NIP je oduvijek prepoznavao i davao priliku specijalizantima pedijatrije da prezentiraju sebe, svoje
radove izrađene pod mentorstvom starijih kolega i ustanove u kojima stasaju.

Svake godine iznova nas veseli odaziv specijalizanta. Izuzetno nas veseli i ohrabruje vidjeti kako su
brojni specijalizanti koji su sudjelovali na nekom od NIP-ova postali mladi specijalisti od kojih su neki
već i krenuli prema užim specijalnostima.

Osluškujući Vaše želje od ove godine uvedena je i dodatna kategorija u natječaj „Mladi specijalisti
pedijatrije“. Cilj je osim“ brušenja“ vještine prezentiranja i poticanja na kritičko kliničko i znanstveno
promišljanje i tranzicija mladih pedijatara prema suverenim istraživačima i predavačima, a vjerujemo i
prema kreativnim i inspirativnim mentorima.

Dakle, ukoliko imate ideju, želju i volju konkurirajte u Vašoj kategoriji.

Posebno će se birati najbolji rad u DVIJE ZASEBNE KATEGORIJE:

BUDUĆNOST PEDIJATRIJE (Kategorija A):
Najbolji rad specijalizanta pedijatrije

BUDUĆNOST PEDIJATRIJE (Kategorija B):
Najbolji rad mladog specijaliste pedijatra

Zašto je na NIP-u MODUL 1 BUDUĆNOST PEDIJATRIJE ?

Specijalizanti i mladi specijalisti pedijatrije ključni su nositelji zdravstvene skrbi djece u budućnosti.

Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa Novi izazovi u pedijatriji - NIP potiče
znanstveno istraživački rad, kritično kliničko promišljanje i daje priliku upravo specijalizantima i
mladim specijalistima pedijatrije da neposredno uče vještinu prezentiranja svojih radova te da
pedijatrijskoj zajednici predstave sebe, svoje ustanove i mentore.

Tko se može prijaviti ?

Na NIP NATJEČAJ 2023. za najbolji rad specijalizanata i mladih specijalista pedijatrije mogu se
prijaviti specijalizanti i mladi specijalisti pedijatrije s izvornim/preglednim/case report
neobjavljenim radom ili radom objavljenim ili prihvaćenim za objavu u razdoblju od 10. ožujka
2022. do 5. veljače 2023.

Specijalizant jest doktor medicine kojem je ministar nadležan za zdravstvo izdao rješenje o
odobrenju specijalizacije iz pedijatrije.

Mladi specijalist pedijatrije jest specijalist pedijatrije sa manje od 5 godina specijalističkog staža.

Mentor jest specijalist pedijatrije sa više od 5 godina specijalističkog staža.

Tema prijavljenih radova

Tema Vaših radova NE MORA biti fokusirana na temu 9. NIP-a 2023 „Dijete i sport“ , već može biti iz
bilo kojeg područja pedijatrije po izboru Vas i Vašeg mentora.

Koji je Hodogram prijave ?

Na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. potrebno je do 5. veljače 2023. dostaviti:

• naslov rada
• imena i prezimena autora rada
• ime i prezime prezentera rada (prezenter je ujedno i prvi autor rada)
• ime, prezime i titulu mentora rada (zadnji autor rada, senior)
• ustanovu u kojoj je rad izrađen
kategorija u kojoj konkurirate (A ili B)
• strukturirani sažetak


Prezenter rada

Prezenter rada treba biti registriran kroz on-line NIP Registracijski obrazac i imati reguliranu
kotizaciju za sudjelovanje na 9. NIP-u 2023.

Kako strukturirati sažetak?

Sažetak se piše na hrvatskom jeziku, sadrži do 300 riječi i strukturiran je:

Uvod:
Cilj rada:
Ispitanici i metode:
Rezultati:
Zaključak:

Propozicije za izradu, prijavu i prezentaciju radova su iste, neovisno o kategoriji.

Izbor najboljeg rada

Bira se najbolji rad u dvije zasebne kategorije

BUDUĆNOST PEDIJATRIJE (Kategorija A):
Najbolji rad specijalizanta pedijatrije

BUDUĆNOST PEDIJATRIJE (Kategorija B):
Najbolji rad mladog specijaliste pedijatra

Povjerenstvo će pregledati zaprimljene sažetke, odslušati prezentacije i izabrati najbolji rad u svakoj
kategoriji.

Birat će se za svaku kategoriju i najbolji rad po ocijeni NIP sudionika.

Upute o propozicijama prezentiranja rada objavit će se nakon zatvaranja natječaja.

Pratite novosti na NIP web stranici www.pedijatrija.hr i na NIP FB

Hrabro naprijed!

Vaš NIP

 

PDF dokument (download)

 

 

 
Search