About us

doc.dr.sc. Irena Bralić, dr. med. specijalist pedijatrije
voditeljica trajne poslijediplomske izobrazbe liječnika iz ciklusa "Novi izazovi u pedijatriji"

Ciljevi NIP-a

Obnoviti stara i usvojiti nova znanja i vještine. Implementirati znanost u struku. Osnažiti multidisciplinarni i holistički pristup zdravlju djece.

Objediniti primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu djece. Koordinirati aktivnosti zdravstvenog sustava i suradnih struka.

Vizija

Ideja i vizija ovog projekta je na tradiciji učenja prof. Andrije Štampara promicati zdravlje, dodatno senzibilizirati liječnike i suradne struke na značaj primarne, sekundarne i tercijarne prevencije bolesti, omogućiti multidisciplinarnu i interaktivnu obnovu i usvajanje znanja i vještina i razmjenu iskustava, koordinirati aktivnosti svih stručnjaka koji u fokusu svog profesionalnog djelovanja imaju dobrobit djece i mladih.

Jačanje profesionalnih kapaciteta i digniteta liječnika, međusobne suradnje i usuglašavanja stručnih stavova pedijatara i suradnih struka.

Misija - Trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa Novi izazovi u pedijatriji

Organizirati kontinuiranu, koncentriranu, multidisciplinarnu interaktivnu edukaciju iz svih područja pedijatrije i suradnih struka s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi djece sukladno njihovim potrebama i suvremenim stavovima struke. Implementirati stečena znanja i vještine u svakodnevnu liječničku praksu.

Dovesti predavače eksperte u svojim područjima sa svih Medicinskih fakulteta i Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, ugledne strane goste predavače, iskusne ordinarijuse i praktičare sa svih razina zdravstvenog sustava koji će svojim znanjem i iskustvom unaprijediti i olakšati svakodnevnu zdravstvenu zaštitu djece.

Koordinirati multidisciplinarne racionalne dijagnostičko intervencijske postupke sukladne potrebama zdravog i kronično bolesnog djeteta s ciljem ostvarenja njihovih individualnih maksimalnih razvojnih potencijala.

Dati priliku specijalizantima pedijatrije da usvajaju recentna znanja i vještine, vježbaju prezentaciju rezultata vlastitog istraživanja, predstave sebe, svoje mentore i ustanove u kojim se profesionalno razvijaju i upoznaju kolege iz drugih centara iz istog ili suradnih sručnih područja djelovanja.

7-nip-800x500-3.jpg

Što je NIP?

Novi izazovi u pedijatriji –NIP je trajna poslijediplomska izobrazba liječnika usmjerena na obnovu i usvajanje znanja i vještina iz svih područja zdravstvene zaštite zdravog i bolesnog djeteta.

Newsletter

Unesite svoj email da se pretplatite na novosti

Search