NOVE PEDIJATRIJSKE SMJERNICE

1.    NOVE SMJERNICE O DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU NAJČEŠĆIH AUTOIMUNOSNIH I AUTOINFLAMATORNIH BOLESTI DJEČJE DOBI
       (M. Jelušić)

2.    NUTRITIVNA ULOGA OMEGA 3 MASNIH KISELINA VRLO DUGIH LANACA
       (T. Niseteo)

3.    SMJERNICE ZA SUPLEMENTACIJU OMEGA 3 MASNIH KISELINA U DJEČJOJ DOBI
       (B. Filipović Grčić)

4.    EOZINOFILNI EZOFAGITIS U DJECE: NOVE SMJERNICE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJSKOM PRISTUPU
       (S. Kolaček )

5.    SMJERNICE REFERENTNOG CENTRA: LIJEČENJE OPEKLINA U DJEČJOJ DOBI U IZVANBOLNIČKIM I BOLNIČKIM UVJETIMA
       (A. Mujkić , Z. Barčot)

6.    PRISTUP DJETETU SA SUMNJOM NA GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS – NOVI POSTUPNIK
       (Žaja O)

Newsletter

Unesite svoj email da se pretplatite na novosti

Search