NIP MASTERCLASS UpTo Date


PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA
PRAĆENJE KRONIČNO BOLESNOG DJETETA SA OPERIRANOM SRČANOM GREŠKOM
(D.  Dilber)

BOLESTI AORTE U DJECE S PEDIJATRIJSKIM SINDROMA
( D. Šarić)

INVAZIVNA PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA- SUVREMENI DOSEZI
( N. Čače)

PEDIJATRIJSKA ELEKTROFIZIOLOGIJA - JE LI NAM POTREBNA?
(N. Krmek)


PEDIJATRIJSKA NEFROLOGIJA


 

DUGOTRAJNO PRAĆENJE DJECE S TRANSPLANTACIJOM BUBREGA

(J.  Slaviček)

SINDROMI TROMBOTIČNE MIKROANGIOPATIJE U DJECE: NOVE SPOZNAJE

(M. Saraga)

DJEČJA NEFROLOGIJA U SVIJETLU NOVIH GENETSKIH ISTRAŽIVANJA

(K. Vukojević)
 


PEDIJATRIJSKA ALERGOLOGIJA I PULMOLOGIJAPNEUMONIJE: RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE
(S. Banac)

UTJECAJ AKUTNIH RESPIRACIJSKIH BOLESTI NA KASNIJI RAZVOJ ASTME U DJECE
(N. Aberle)

RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE BRONHOOPSTRUKCIJA U DJEČJOJ DOBI
 (I. Ivković Jureković )

ALERGIJA NA HRANU
(M. Turkalj)

RECIDIVIRAJUĆE RESPIRATORNE INFEKCIJE - DIJAGNOSTIČKI KRITERIJI I IMUNOLOŠKI ASPEKTI
 (B. Kljaić Bukvić )

KOMPLIKACIJE AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKCIJA
 (I. Mihatov Štefančić)NEUROPEDIJATRIJANEEPILEPTIČKI I EPILEPTIČKI NAPADI –  DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI
(N. Barišić)

RACIONALNA DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA MIŠIĆNOG TONUSA (HIPOTONIJA / HIPERTONIJA) OD NOVOROĐENAČKE DOBI DO DOBI MALOG DJETETA
(I. Prpić)

KLINIČKE I ETIČKE DILEME U LIJEČENJU NEUROMIŠIĆNIH BOLESTI
(R. Kuzmanić Šamija)

Newsletter

Unesite svoj email da se pretplatite na novosti

Search