Ciljevi NIP-a

Obnoviti stara i usvojiti nova znanja i vještine. Implementirati znanost u struku. Osnažiti multidisciplinarni i holistički pristup zdravlju djece. Objediniti primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu djece. Koordinirati aktivnosti zdravstvenog sustava i suradnih struka.

Search