Kotizacija - cjenik i informacije

U cijenu kotizacija uključen je PDV.

Rana kotizacija se odnosi na prijave i uplate do 15. siječnja 2024.

Kotizacija uključuje: prisustvovanje svim stručnim, sponzorskim sadržajima i odmorima, NIP prijem u Gradskoj vijećnici (transfer organiziran), radni ručak subota, NIP večera subota (transfer organiziran), poklon recenzirani priručnik Suvremena pedijatrija, torba Tečaja s umetcima, upis bodova nadležne Komore

Kotizacija ne pokriva troškove puta i smještaja.

                                                                                             VRSTE KOTIZACIJA (Euri)

 

RANA

20.10. 2023.- 15.1.2024.

KASNA

16.1.2024.-20.2.2024.

Liječnici /Ljekarnici

220,00

250,00

Specijalizanti

180,00

200,00

Sponzorsko osoblje

200,00

220,00

Umirovljenici*/Osobe u pratnji

180,00

180,00

Umirovljenici* koji ne rade nakon umirovljenja i ne trebaju bodove Hrvatske liječnike komore se oslobađaju plaćanja kotizacije.

Search