Tema i vrsta rada s kojim aplicirate

Tema Vaših radova može biti iz bilo kojeg područja pedijatrije.

Možete aplicirati s:

- Izvornim neobjavljenim radom

- Radom objavljenim ili prihvaćenim za objavu u razdoblju od 10. ožujka 2023. do 31. siječnja 2024.

- Prikazom slučaja

Hodogram prijave

Na adresu nip@pedijatrija.hr potrebno je do 4. veljače 2024. dostaviti:

- naslov rada

- ime i prezime svih autora, prezenter rada (prezenter je ujedno i prvi autor rada)

- ustanovu u kojoj je rad izrađen (ne koristiti kratice za ustanove). Ako su autori iz različitih ustanova navesti ustanove uz pridruženo ime autora i ne ponavljati ih ukoliko više autora dolazi iz iste ustanove - XXa, WWb. a - ...., b - ...)

- kategorija u kojoj konkurirate A ili B

- sažetak

Sažetak rada

Naslov rada: VELIKIM SLOVIMA

Autori: Ime i prezime svih koautora

Prezenter rada je prvi autor i prilikom navođenja autora podcrtati ime (npr. xxx, bb, cc)

Navesti: Afilitacije autora i e-mail adresu prezentera rada

 

Sažetak se piše na hrvatskom jeziku, sadrži do 300 riječi i strukturiran je:

Uvod:

Cilj rada:

Ispitanici i metode:

Rezultati:

Zaključak:

Koristiti akronime samo kada je to nužno. Potrebno je definirati sve kratice kad se prvi put navode u tekstu.

Propozicije za izradu, prijavu i prezentaciju radova su iste, neovisno o kategoriji.

Prezenter rada neovisno o kategoriji treba biti registriran kroz on-line NIP Registracijski obrazac i imati reguliranu kotizaciju za sudjelovanje na 10. NIP-u 2024. 
Prezenteri bez kotizacije do 20. veljače 2024. bit će isključeni iz konkurencije.

Izbor najboljeg rada specijalizanta pedijatrije

Najbolji rad specijalizanta pedijatrije bira se po ocjeni Stručnog Povjerenstva i sudionika 10. NIP-a 2024.

Sažetci radova i prezenteri predstavit će se prije održavanja Simpozija na NIP web stranici.

Upute o propozicijama prezentiranja rada objavit će se nakon zatvaranja natječaja.

Pratite novosti na NIP web stranici www.pedijatrija.hr i na NIP Facebook stranici.

Search